10 éves a Magyar Református Egyház – A Magyar Református Egység Napja 2019

2018. november 12., hétfő

A fenti címmel került megrendezésre október 19-20-án Berekfürdőn a Megbékélés Házában a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében az a munkatársi találkozó, ahol a Kárpát-medencei református egyházmegyék képviselői és az Operatív Testület közösen gondolkodott a 2019-es Egységnap előkészítésén.

A 2009. május 22-én Debrecenben létrejött Magyar Református Egyház 10. évéhez ért. A Magyar Református Egység Napja 2019 elnevezésű ünnepségsorozatra készül a református magyarság.

A munkatársi találkozót vezető Tóth-Mihala Veronika missziói és felnőttképzési tanácsos, a Magyar Református Egység Napja Debrecen 2019 koordinátora és Gonda László, külügyi és ökumenikus referens, programfelelős vezették a munkatársi megbeszélést, melyen a barsi egyházmegyét Ambrus Erika képviselte.

A pénteki napon Fekete Károly püspök nyitó áhítata és a találkozó megnyitása, céljai megfogalmazása után az egyes egyházmegyék képviselői mutatták be egyházmegyéjüket, amelynek a végén kilenc kerekasztallá alakulva a résztvevők csoportmunkában próbálták megfogalmazni, miben fejeződik ki a Református Egyház Egysége ma, illetve hogyan nyilvánulhat meg az egység az Egységnapon?

Az esti áhítat, melyet Gonda László tartott után kötetlen ismerkedés folyt az egyházmegyék képviselői között.

A szombati reggeli áhítat után, melyet Tóth-Mihala Veronika tartott, folytatódott a csoportmunka, majd annak összegzése, javaslatok összesítése, megjeleníthető tartalmak megfogalmazása, s a közös munkafolyamat megtervezése, határidők meghatározása.

Mind erre a munkatársi találkozóra, mind pedig az Egységnapra magára igaz a tanácskozás vezérigéje: Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak! Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére; mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr és életet örökké!” (Zsolt133)

Ambrus Erika

események továbbiak →