Harangok megszólaltatása

2018. november 11., vasárnap

Az Egyesült Királyság, Észak-Írország és Németország kormányai a sok nép és nemzet számára mérhetetlen szenvedést és veszteséget okozó I. világháború befejezésére való megemlékezés alkalmából kezdeményezik, hogy 2018. november 11-én a városok és falvak templomainak harangjai 13.30-kor szólaljanak meg.

A kérés a szlovák Kulturális Minisztériumon keresztül eljutott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz is, aki az egyházközségek vezetőinek bölcs megítélésére bízza, hogy miként élnek ezzel a nemzetközi kezdményezéssel: megszólaltatják-e a harangot, felhíva a figyelmet a háború szenvedéseire, az oktalan vérontásra és az Istentől ajándékba kapott élet védelmének keresztyén felelősségére.

események továbbiak →