Gyülekezeti ház épült Komarócon

2018. október 26., péntek

Hálaadó istentisztelet keretén belül került átadásra október 21-én a komaróci gyülekezet újonnan épült gyülekezeti háza. A kis létszámú abaúj-tornai gyülekezet korszerű háza magyarországi támogatással épült. Isten segítsége nélkül azonban nem épülhetett volna fel.

Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Fazekas László püspök végezte. Az 1Kor 3,11 alapján kiemelte, akkor lesz jövőnk, ha életszerű közösségben vagyunk Krisztussal. Egyedül a Megváltó Jézusra alapozva épülhetünk fel lelki házzá: családdá, gyülekezetté, közösséggé.

a gyülekezeti ház átadása - Parti Tibor lelkipásztor, Fazekas László püspök, Orémus Zoltán esperes

Orémus Zoltán esperes a Jer 30,18-19 szerint szólt a gyülekezethez. Bátorításában az ún. jeremiási programot ismertette: ahogyan annak idején Izráelt újjáépítette és megszaporította az Úristen, úgy építi fel és tartja egybe ma is a benne bízókat.

Parti Tibor helyi lelkipásztor a Zsolt 90,17 alapján szólt az ünneplőkhöz. Elmondta, a komaróci reformátusok nem messzi földről érkezett bevándorlók, hanem ellenkezőleg: helybeliek. Akik őseik helyén és nyelvén akarják dicsérni továbbra is a Mindenség Urát. A felépült gyülekezeti ház is erről tanúskodik.

az új gyülekezeti ház

Szaniszló Sándor gondnok beszámolójában a Zsolt 127 alapján kiemelte, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon az építők; valamint köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik bármilyen formában segítették a gyülekezet házának felépülését.

Az ünnepet Parti Zsófia és Varga Zsanett citerajátéka, valamint Greso Noémi szavalata színesítette.

„Nem nékünk, Uram, nem nékünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, a te kegyelmedért és hűségedért!” (Zsolt 115,1)

Parti Katalin      

események továbbiak →