Ülésezett a zsinat

2018. október 19., péntek

Rimaszombatban tartotta 8. ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX. Zsinata. A Csillagház előadótermében október 19-én pénteken 10.00 órakor istentisztelettel kezdődött a tanácskozás. A megjelenteket Fazekas László püspök köszöntötte.

Ülésezik a zsinat

Igét hirdetett magyar nyelven Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese, szlovák nyelven Erika Dékányová, a nagymihályi egyházmegye esperese. A számbavétel, határozatképesség megállapítása, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után került sor a tárgysorozati pontok jóváhagyására, amely kiegészült még egy egyéni képviselői indítvánnyal, valamint egy tárgysorozati ponttal. A tisztújítási törvénytervezet módosítására irányuló egyéni indíványt a zsinati tagok nem támogatták.

Nagy Ákos Róbert esperes 

Erika Dékányová esperes

A Zsinaton résztvevő 36 lelkészi és világi képviselő először elfogadta a 7. ülés jegyzőkönyvét, majd az első olvasatba került tisztújítási törvénytervezettel kapcsolatban mondták el észrevételüket. A második olvasatba került törvénytervezeten még finomítottak a zsinati képviselők, majd kisebb módosításokkal elfogadták a beterjesztett anyagot.

A programpontok között szerepelt a gazdasági beszámoló, amely a 2017-es év zárszámadását és a 2018-as év költségvetését tartalmazza. A Közalapról szóló törvény módosítását is meg kellett vitatniuk a képviselőknek, valamint jóvá kellettl hagyniuk azt is, hogy kit delegáljanak a Magyar Református Egyház közös zsinatának 2019-ben ülésező plénumába.

Reformata, Iski Ibolya
Fotó: Szarvas László

események továbbiak →