Trianon következményei a református egyházra - Nemzetközi Tudományos Konferencia

2018. október 17., szerda, Rimaszombat

A Selye János Egyetem és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Trianon következményei a református egyházra ímmel nemzetközi tudományos konferenciára kerül sor 2018. október 17-én és 18-án /szerdán és csütörtökön/ Rimaszombatban, a Csillagház konferencia-központban.

Program:

2018. október 17, szerda

13.00 konferencia megnyitása
13.10 – 14.50
Szász Lajos: Egyházszakadások a magyar református egyházban Trianon árnyékában.
Estók István: A református egyházak újjászervezése az utódállamokban a Kárpátaljai Református Egyház létrejötte.
Szatmári Judit: Új utakon - a Dunamelléki Református Egyházkerület válasza a trianoni döntésre
Tömösközi Ferenc: A Dunáninneni Református Egyházkerület önszerveződése.
Vita
14.50- 15.10 Szünet
15.10 – 16.50
Galo Vilmos: A kiskoszmályi mozgalom története
Buza Zsolt: Egy kérdőív margójára: „Mi lett a következménye a két harangzúgásnak?”
Somogyi Alfréd: A csehszlovák állampolgárság meglétének ill. hiányának hatása, a református lelkészek és tanítók szolgálatára nézve, a XX. Század 20-as éveiben.
Univerzita J. Selyeho - Selye János Egyetem
Lévai Attila: A szlovák-magyar gyülekezeti kérdés – Pálóczi Czinke István álláspontja
Vita

2018. október 18, csütörtök

09.00 – 10.20
Harsányi Béla: A Kárpátaljai Református Egyházkerület megalakulása és élete Csehszlovákiában
Simon Attila: A csehszlovák államhatalom és a református egyház viszony a két világháború között
Nagy Alpár Csaba: Az 1943-as erdélyi református lelkészi életrajzok reflexiói a trianoni békeszerződés és az erdélyi impériumváltás éveire
Vita
10.20 – 10.40 Szünet
10.40 – 11.40
Szamboroszkyné Nagy Ibolya: „Egyedül, de hitünkben megerősödve”. Bary Gyula lelkészi tevékenysége az első Csehszlovák Köztársaság idején
Lukács Olga: Az erdélyi református iskolák kataklizmája az első világháború után
Fodor Gusztáv: A trianoni trauma a kárpátaljai lelkészek visszaemlékezéseiben
Vita

A konferencia a Vega 1/0528/16-os számú A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1918–1952 című kutatási program keretében valósul meg.

események továbbiak →