Otrokocsi Fóris Ferenc gályarabra emlékeztek Rimaszécsen

2018. október 05., péntek

A Község Önkormányzatának kezdeményezésére hálaadó istentiszteletet tartottak a Rimaszécsen is szolgáló református prédikátor születésének 370. és halálának 300. évfordulója alkalmából.

Az ünnepi hálaadó alkalmon Milen Marcell beszolgáló lelkész hirdette az igét. Pál apostol példáján keresztül szólt arról, hogy egykor sokan engedelmeskedtek az evangélium hívásának, akikért  imádkozott is. A kedves tanítványához, Timóteushoz írt levél alaphangja is örvendező hálaadás, hiszen Európa keleti peremén az apostolok munkájának köszönhetően egy áldott közösség alakult. Az evangélium hirdetése megnyilvánult a Szentlélekben, s Krisztusi közösséget formált, ahogyan majdan a gályarabok idejében.

Otrokocsi Fóris Ferenc hasonló tevékenységet végzett, mint Pál apostol. Vallásos buzgalmát református szüleitől örökölhette. Prédikált, tanított, könyveket írt, korának polihisztora volt. Milen Marcell felhívta a figyelmet, hogy egyaránt otthon volt a filozófiában, a teológiában. Lelkésze volt a rimaszécsi, rimaszombati, gyöngyösi, kassai református gyülekezeteknek. Élete folyamán sokat utazott.

„Később a túlfeszített szellemi munka megtépázta lelki egészségét, s felerősítette idegbaját. Mégsem lankadt vallásos buzgalma. Igaz, hogy élete vége felé a katolikus vallás felé fordult, de ott is a Krisztust hirdette. Ha elolvassuk életrajzát, láthatjuk, hogyan élt közöttünk a mi érdekünkben” – világított rá a lelkész. Hozzátette, mivel minden mindennel összefügg, az ő munkásságának a hatása is ott van a mi életünkön.

A keresztyén és keresztény ember útja nem céltalan csavargás, hanem Isten vezetése a legboldogabb cél felé. A Krisztussal való közvetlen találkozás reménysége megtanít arra, hogy az élet gondjait és fáradalmait békességgel tudjuk elhordozni. Minden generációnak megvan a maga felelőssége, hogy példává lehessen – hangsúlyozta Milen Marcell.

Stubendek Márta Rimaszécs polgármestere megemlékező beszédében történelmi visszatekintést adott a 17. századi Magyarországról. Kiemelte a szervezett protestánsüldözéseket, a templomfoglalásokat, a kivégzéseket, a rendkívüli törvényszékeket.

„A magyar kálvinizmus soha nem függött senkitől:  sem Bécstől, sem pedig Rómától. A mindenek fölötti cél Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése volt. A gályarabok a Krisztus iránti hűségükkel nagyon nagy példát adnak nekünk is” – mondta.

Név szerint említette a többi gömöri gályarab-prédikátort is, akiknek jelentősége abban áll, hogy mint üldözöttek elszántságukkal legyőzték az üldözőket, s a hithez való ragaszkodás szimbólumai. Kitért arra is, hogy az Isten a próbatétellel együtt a kiemelkedés lehetőségét is megadja.

„Nekünk, mai embereknek azokban a próbákban kell megállnunk, és hűségesnek maradnunk, amelyek nekünk adattak. A kísértő számos menekülési útvonalat kínál fel: ne végezd a feladatot, menekülj el, tagadd meg a hitedet. Akik a próbák között is hűségesek maradnak, megtartatnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a szeretet a legfontosabb” – hangsúlyozta a polgármester.

Az ünnepi Istentisztelet a nemzeti imádság, a Himnusz eléneklésével zárult, majd Otrokocsi Fóris Ferenc emlékére koszorút helyeztek el a templom előtti kopjafánál. Stubendek Márta polgármester, Ambrúzs Zoltán képviselő és Kolozsi Zoltán gondnok közösen helyezték el a megemlékezés virágait, majd Milen Marcell áldást kért a gyülekezetre.

Kép és szöveg: Pósa Homoly Erzsébet/Felvidék ma

események továbbiak →