Közgyűlést és konferenciát tartott a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

2018. szeptember 10., hétfő

A NYEMPGYSZ 2018-as közgyűlését és konferenciáját Észtországban tartotta 2018. augusztus 30. és szeptember 2. között. A nyolc országból összegyűlt 40 résztvevő 35 diaszpóra gyülekezetet képviselt. A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot dr. v. Békássy N. Albert világi elnök képviselte.

2018. szeptember 1-én a közgyűlés résztvevői ünnepi istentisztelet keretében találkoztak a tallinni Dómtemplomban az Észtországi Magyar Gyülekezet tagjaival, mely alkalommal az úrvacsora szentsége mellett a keresztség sákramentumát is kiszolgáltatásra került. Ezt követően a Tallinni Magyar Intézet adott helyet ünnepi fogadás keretében a helyi magyar gyülekezet és a NYEMPGYSZ küldöttei közötti találkozónak. Magyarország Nagykövetsége tallinni irodájának ügyvivője, Pecze Zoltán, és a Tallinni Magyar Intézet igazgatója, Orosz Tamás köszöntötte az egybegyűlteket.

A közgyűlés fő témája a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek és a Kárpát-medence magyar protestáns egyházai közötti kapcsolat továbbfejlesztése volt. Meghívott előadó a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Kárpát-medencei referense, Czanik András volt, aki a hazai egyházak és a diaszpóra kapcsolatáról tartott előadást. Beszámolt a magyar kormány által kezdeményezett egyházi ösztöndíjprogramól, mely 2018. szeptember 1-én indult.

A konferencián szó volt arról is, hogy a NYEMPGYSZ 2018 elején felmérést készített a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek helyzetéről, amely átfogó képet nyújtott a Szövetség taggyülekezetei egyházi életéről, feladatairól és aktuális gondjairól. Elhangzott, hogy a jövőbeni partneri együttműködésre vonatkozóan fontos lenne figyelembe venni a diaszpóra-gyülekezetek gyakorlati tapasztalatait.

Újból felvetődött az az igény, hogy az 51 nyugat-európai diaszpóra gyülekezet önálló egyházkerületté szerveződjön. Ennek érdekében a NYEMPGYSZ Választmánya felhatalmazásának megfelelően megteszi a szükséges lépéseket. A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat támogatja ezt a kezdeményezést.

A NYEMPGYSZ évi találkozóinak kiemelkedő célja egymás segítése, az összetartozás tudatának mélyítése és a kapcsolataink megerősítése a személyes találkozások által. A 2018-as közgyűlés vezérigéje híven tükrözi célkitűzéseinket: „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt…” (1Thessz 4,9-10)

A NYEMPGYSZ Közgyűlése nevében

Molnár-Veress Pál elnök, Karvansky Mónika társelnök, Jaskó Irén titkár

Tallinn, 2018. szeptember 2-án

események továbbiak →