Pályázat

2018. augusztus 09., csütörtök

A Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, a Rimaszécsi Református Egyházközség presbitériumának határozata alapján meghirdeti a Rimaszécsi Református Egyházközség lelkészi állását.

A pályáztató egyházközség biztosítja a gyülekezeti fenntartású lakhatást. A lelkipásztori tisztségből eredő, általános lelkészi teendők elvégzésén túl a gyülekezet a következőket várja a jelentkező lelkipásztortól: heti rendszerességgel istentisztelet végzése a rimaszécsi, a jénei és a zádorházai gyülekezetekben, felnőttek részére bibliaórák tartása, gyermekek hitoktatása, az iskolában az oktató-nevelői munka megtartása és továbbfejlesztése, családlátogatás, az állandó lakhellyel rendelkező, református vallású személyek megkeresése – megszólítása három falu területén, felelős gazdálkodás az anyagiakkal.

A jelentkezések elbírálásánál előnyt jelent az éneklésben és a hangszeres zenében való jártasság. A liturgia nyelve: magyar.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.

Érdeklődni lehet a Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában Hanva /Chanva/ 155., e-mail cím: nagy.akos.robert74@gmail.com.

események továbbiak →