A Gömöri Református Egyházmegyében több mint 400 ezer eurós beruházás valósult meg 2017-ben

2018. július 17., kedd

A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Gömöri Református Egyházmegye számára 319 ezer eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből. A legtöbb támogatást, 32 ezer eurót a rimaszécsi gyülekezet kapta a református temploma tetőzetének cseréjére.

„Az elmúlt évben az egyházmegyében 32 ingatlant újítottunk fel 408 ezer euró felhasználásával“ – tájékoztatott Nagy Ákos Róbert esperes hozzátéve, hogy többek között parókiák szépültek meg, s főleg a lelkészt váró gyülekezetekben lettek elkészítve a lakhatás feltételei, de templomok is szép számban megújultak. Elmondta azt is, hogy a támogatásból még mindig csak a legfontosabb munkákat sikerült elvégezniük: a tető- vagy a torony pléhezetének a cseréjét, az épületfelújítást, valamint szigetelési munkálatokat. A gömöri egyházmegyében 58 templom van, s annak ellenére, hogy lélekszámban nem a legnagyobbak közé tartozik, mégis a legtöbb ingatlannal rendelkezik, amelynek jelentős része – a szórványhelyzetre való tekintettel - nagyon rossz állapotban van. Ezt a tényt - tájékoztatása szerint - figyelembe is vették az illetékesek a támogatások elosztásánál. Az egyházmegyei tanács pedig a rendelkezésére álló keretből elsősorban azokat a projekteket támogatta, amelyek a parókiák gazdaságosabbá tételére irányultak. Majd a tetőcserére irányuló kérelmeket részesítették előnyben az épület megmentése céljából. Figyelembe vették azt is, hogy hány lélekszámot jegyez a beruházni kívánó egyházközség, illetve, hogy vállalni tudja-e a szükséges önrészt, de az sem volt mellékes szempont, hogy az adott közösség mennyire használta ki az ingatlant, amelynek felújítására pályáztak.

A megújult lénártfalvai református templom

Az egyházmegyében a legnagyobb összeget, mintegy 32 ezer eurót a rimaszécsi egyházközségnek határoztak meg a református temploma tetőzetének cseréjére. A második legnagyobb összeget, 25 ezer eurót kaptak a lénártfalvaiak a templomtorony tetőzetének és a külsejének a felújítására. A harmaciaknak ítélték meg a harmadik legnagyobb támogatási összeget, mintegy 20 ezer eurót a templomuk tetőzetének a felújítására. 18 ezer eurót hagytak jóvá a bátkai templomtorony pléhezetének cseréjére és a bejei műemlék jellegű református templom tornyának és hajójának teljes külső felújítására is.

Alsókálosán a parókia tetőzetét cserélték le és megerősítették az alapokat, Alsópokorágyon állagmegőrzés céljából a templomon végezték el a szükséges munkálatokat, Balogiványiban a lelkészlak fűtésének és vízvezeték-rendszerének a teljes felújítására került sor, Balogtamásiban pedig szintén a templomot újították fel, Balogújfalun lecserélték a templomtető héjazatát, lefestették a torony pléhezetét és új ereszcsatornákat szereltek fel. Cakón a templom tetőzetét kellett felújítani, Csízen a templombelsőt, Feleden pedig a parókia épületét újították fel. Gömörhorkán lecserélték a templomtetőt és megerősítették a tetőszerkezetet, Hanván a gyülekezeti házat szigetelték, Jenén pedig megerősítették a templom falait, Királyiban pedig a belsejét, de a külső javításra és szigetelésre is sor került. Kövecsesen a templomtornyot hozták helyre, Lekenyén a tanítói lakás és a volt iskola épületének a tetőzetét, Lenkében pedig a templom tornyának a pléhezetét cserélték le. Martonfalván a templom külsejét hozták rendbe, Nagybalogon pedig a gyülekezeti házat újították fel külsőleg és belsőleg. Naprágyon a templom toronysüvegének és hajójának külső javítását végezték el, Nemesradnóton a gyülekezeti ház tetőzetét és nyílászáróit újították fel, Sajórecskén pedig a templom nyílászáróit cserélték le újabbakra, de sort kerítettek a villanyosítása is. Simonyiban a templombelsőt újították fel,Tornalján pedig hőszigetelték a lelkészlak homlokzatát, Uzapanyiton  pedig a templomot szépítették meg.

A Gömöri Református Egyházmegye a magyar kormány jóvoltából a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 319 ezer eurós támogatásban részesült az egyházközségek megerősítése céljából, amelyhez a sikeresen pályázó gyülekezetek összesen 89 ezer eurós önrésszel járultak hozzá, így a teljes beruházás összege az elmúlt 408 ezer eurót tett ki.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →