Tegyük azt a jót, amit meg tudunk tenni – Somorja adott otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának

2018. május 26., szombat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és a Somorjai Református Egyházközség közös szervezésében valósult meg a Szeretethíd felvidéki megnyitója, amelyen a fő hangsúly a küldetéstudaton és az áldozatvállaláson volt.

A református templomban György András somorjai lelkipásztor köszöntötte a meghívott vendégeket: Kristóf Réka operaénekest, a Virtuózok 2017-es abszolút győztesét, Hodossy Péter sportolót, maratonfutót, Ibos Henriettet, a Diakóniai Központ igazgatóját, Dr. Somogyi Alfréd esperest, valamint Orosz Csaba alpolgármestert.

Dr. Somogyi Alfréd esperes

Dr. Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese rövid áhítatában arról beszélt, hogy  amikor készült erre az alkalomra egyetlen szlogen járt a fejében: Jónak lenni, jó. Emlékeztetett arra, hogy ez a jelmondat ugyan egy másik karitatív rendezvényhez tartozik, ezért megpróbált keresni egy ehhez hasonló, de ugyanilyen üzenettel bíró igét a Bibliában, de nem talált. „Rájöttem arra, hogy miért is nem. Mert az, hogy jónak lenni jó, az nekünk olyan kedves, mert rólunk, emberekről szól. Az ige pedig az embereknek szól az Istenről“. Majd elmondta, hogy amikor e témakörben gondolkodott, akkor a gazdag ifjú története elevenedett meg előtte, aki odaszalad Jézushoz, s azt mondja neki:  Jó mester, mit tegyek, hogy megnyerjem az üdvösséget, az örökkévalóságot, az Isten országát. S Jézus erre azzal válaszolt, hogy miért nevezi őt jónak, hiszen senki sem jó, egyedül az igaz Isten. „S ekkor jöttem rá arra, hogy hiába keresgéltem a „jónak lenni jó“ igét, nem fogok találni“. Majd a Szeretethíd megnyitójára utalva azzal folytatta, hogy nem fog prédikálni, mert mindennek rendelt ideje van. „Van, amikor az igének, az ige hirdetésének van itt az ideje, s van, amikor a tetteknek, a cselekedeteknek van az idejük. Azt hiszem, hogy a Szeretethíd program - ebben az esztendőben -immár tizedik évfolyamában - két napja nem a beszédről, hanem a cselekedetekről szól“. Majd megköszönte Somorjának, a református egyházközségnek, hogy a Szeretethíd  megnyitására itt kerülhetett sor. Megköszönte a másnapra tervezett ügyeket, a segítséget, a cselekedeteket, a szeretetmegnyilvánulásokat, amelyek nagyon fontosak, mert megmutatják a hitet, a hitből jövő cselekedetet. „Azt hiszem, hogy senki sem kötelességnek, vagy a hajdani világ brigádjának tekinti azt, hogy mennek és csinálnak valami jót, hanem örömmel, a hit megmutatásaként. Az az ember, aki mosollyal, örömmel tudja a hitéből elvégezni a jó cselekedeteit, az tud igazán örülni, mert ez a belső öröm, ez az érzés a szabadságérzéséből fakad.  Szabadon tudunk örömmel jót tenni. Hitből fakadóan. S ez nagyon jó érzés. Úgy gondolom, hogy ez a belső szabadságból fakadó öröm az egészséges és a tiszta élet bizonyítéka. Végül Jakab 4, 17 versét idézte: „Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak“. Végül megköszönte minden Szeretethidasnak, hogy ezt a fajta űrt megpróbálják ebben a két napban betölteni. Majd zárszavában arra figyelmeztetett, hogy ha tudunk jót tenni, azt megtegyük meg a két Szeretethidas alkalom között is – mondta Dr. Somogyi Alfréd esperes.

Kristóf Réka operaénekes

Az áhítat után Kristóf Réka operaénekes, a Virtuózok 2017-es győztese vallott pályafutásáról egy rendhagyó koncert keretében. Elmondta, örül annak, hogy saját szülőföldjén is ismert lett ezáltal, sőt, elárulta azt is, hogy minden egyes fellépés előtt imádkozik. Számára természetes az éneklés, s bár nem tervezte, hogy operaénekes lesz, hiszen operába sem jártak, de a zene – köszönhetően a tanárainak - mindig ott volt az életében. „Az éneklés egy hihetetlen dolog, új dimenziókat nyitott meg a számomra, s a hitem is erősödött általa, s nem lennék ilyen buzgó hívő, ha nem énekelnék“ – árulta el Kristóf Réka, aki először Komáromban tanult zenét, majd Győrben, jelenleg pedig Németországban oktatják magyar tanárok. Elmondta azt is, hogy hivatástudatában venne van a megmaradástudat is. „A Jóisten elvezetett azokhoz a tanárokhoz és személyekhez, akik megmutattak nekem egy csodát, mert az éneklés egy hihetetlen dolog“. A hallgatósággal megosztotta azt az történetet is, hogyan oldotta fel őt betegségében a zene, s miként tapasztalta meg, hogy a zene nemcsak a lelket gyógyítja meg, de a fizikai erőt is visszahozza.

György András somorjai lelkipásztor

A beszélgetés közben elénekelt egy magyar népdalt,  majd áriákat és operarészleteket hallhatott tőle a közönség. A rendhagyó koncert után került sor a György András lelkipásztor vezette pódiumbeszélgetésre, amelyben a Hodoson élő Hodossy Péter sportoló, maratoni futó és Kristóf Réka operaénekes, a Szeretethíd felvidéki védnökei, valamint Ibos Henrietta, a Diakóniai Központ igazgatónője vallott a küldetéstudatról és az áldozatvállalásról.

Ibos Henrietta, a Diakóniai Központ igazgatója

Ibos Henrietta elmondta, számára a küldetés olyan, ami úgy jön. „Nem véletlen, az ember érzi. Az életben jönnek ilyen próbák, s mikor a legnehezebb, akkor megint megérzi ezt a küldetést, hogy ott a helye“. Majd elmondta, hogy amikor elveszítette a párját, s ott maradt három gyermekkel, úgy érezte, közelebb akar kerülni az Istenhez. Teológiát szeretett volna tanulni, majd végül – négy évvel ezelőtt - az egyházban találta meg a helyét, a Diakóniai Központ igazgatójaként. Korábban 9 évig dolgozott nővérként egy fogyatékosok számára fenntartott intézetben, de érezte, nem ez a küldetése, s váltott. Amikor pedig az egyházi diakóniában dolgozott, azon gondolkodott, hogyan lehetne azt mássá tenni, mi lenne az a plusz, amit másutt nem tudnak megadni a gondozottak számára. „Ez a házi gondozás, ahol a beteg otthoni környezetben van, legyen az felnőtt, vagy akár sérülten született gyermek. A többletet adja az a lelkület is, ahogyan  lelki dolgokkal is tudnak foglalkozni a gondozók a gondozottakkal“. Lélekmelegítő eseményként említette meg a Kárpátaljának szánt gyűjtést a rászorulóknak, akiknek élelmiszercsomagokat készítettek, de később rájöttek, hogy nem is erre van szükségük, hanem tűzifára és meleg ételt biztosító konyhára. De elmondta az is, hogy teljesen más gondoskodni egy betegről otthon vagy az intézetben. Ez utóbbiban látni az eredményt. Az előbbiben ugyan nem látják a munkájuk eredményét, mert a gondozottakat „kísérik“, de ez az igazi gondoskodás.

Hodossy Péter sportoló, maratonfutó

Hodossy Péter pedig a legnagyobb küldetésének a kislánya felnevelését tartja, de  úgy érzi, az Úr Isten kiválasztotta őt másra is. Hiszen lehetősége volt bejárnia a világot, úgy, hogy négy éves korától, 36 éve szúrja magának az inzulint. Ezen kívül  2003-tól 105 maratont futott végig a világ 19 különböző országában, de versenykerékpározik is, s büszke arra, hogy 2010-ben Nemeshodosból elgyalogolt az öccsével Csíksomlyóra. A hegymászást is kipróbálta. Hosszútávfutó, lefutott nyolc amerikai maratont, amit elég volt megszervezni, pénzt menedzselni erre a célra. S elmondta, hogy az Istennek köszöni, hogy az Isten ilyen gazdag életet adott a számára. Elárulta azt is, hogy cukorbetegsége ellenére is jól érzi magát, az egészségügyben dolgozik. Már 200 előadás van mögötte, s az iskolákban elmondja a tanulóknak az életútját, amelytől azt reméli, hogy ha valaki a hallottak alapján el kezd magával valamit kezdeni, akkor már megérte a fáradságot. A legmeghatározóbb élményei között említette meg, hogy az öccsével megtett gyalogos zarándokútjuk során nagyon sok ismeretlen ember befogadta őket éjszakára, s mivel őt is befogadták mások, így ő is bizalmat ad a hozzája bekopogó ismeretleneknek. Másik hasonló élménye, hogy Kárpátalján lett egy keresztlánya, s jó érésnek tartja, amikor tud rajta segíteni, mivel nehezebb körülmények között élnek.

Kristóf Réka pedig többek között azt is elmondta, hogy az éneklés talentumát fentről kapta, s hozzá az erőt is, hogy azt kamatoztatni tudja. „Egy énekesnek mindig az a feladata, hogy adjon, mindig szeressen, mindig kitárja a lelkét. Akkor is, ha amikor valami nagyon fáj, nagyon beüt és szorul, akkor is azt kell mondani, hogy adok. Ilyenkor én is nagyon sokat kapok vissza“ – mondta biztatásként a 2017-es Virtuózok abszolút győztese. 

Kristóf Réka operaénekes

A pódiumbeszélgetés után került sor a koncert második részére, amelyben az Énekeskönyvből kiválasztott énekek első versszakát a közönséggel együtt énekelte Kristóf Réka. A Szeretethíd megnyitója 459. dicséret eléneklésével zárult.

Somorján a délelőtt folyamán Hodossy Péter, Kristóf Réka és Haris Szilárd lelkész, a Diakóniai Központ munkatársa rendhagyó órát tartottak a Corvin Mátyás Alapiskolában és a Madách Imre Gimnáziumban.

Reformata, kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →