Tudományos konferencia

2018. június 08., péntek, Komárom

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán kerül sor 2018. június 8-án, pénteken 9.30 órai kezdettel a 2007-2014 között végzett, volt PHD. hallgatóinak tudományos konferenciájára.

Program

9,30                 Megnyitó: Mgr. Lévai Attila, PhD. a SJE RTK dékánja

10,00 – 10,30  Mgr. Lévai Attila, PhD. Néprajzi kutatások helyzete a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban: Múlt – Jelen – Jövő.

10,30 – 11,00  Mgr. Semseiné Késmárky Ágnes, PhD. A szimbólumok, s lelkigondozói hatásuk.

11,00 – 11,30  Mgr. Fritz Beke Éva, PhD.  Pap Gábornak, a Dunántúli Református Egyházkerület hajdani püspökének költészete az 1848/49-es magyar szabadságharc idején.

11,30 – 12,00  Ing. Mgr. Kis Jolán, PhD.  József esküvéseinek problematikája (1Móz 42, 15-16)

12,00 – 13,00  Ebédszünet

13,00 – 13,30  Mgr. Buza Zsolt, PhD. „ Domus Propria, Domus Optima.” Az 1. rozsnyói parókia rövid története (1864 – 1972).

13,30 – 14,00  ThDr. Szénási Szilárd, PhD. Lehetséges-e a keresztyén – iszlám párbeszéd?

14,00 – 14,30  Mgr.Süll Kinga, PhD. A készülő új református énekeskönyv.

14,30 – 15,00  JUDr.ThDr. Rákos Lóránt, PhD. „Szabadon vagy szabadságban: elmélkedés a vallásszabadságról református módon.”

15,00               A konferencia bezárása


 

események továbbiak →