A kő újra üzen - A kövecsesi I. világháborús emlékmű felújítása

2018. május 02., szerda

A történelmi idő viszonytagságai alatt megromlott kövecsesi első világháborús emlékművet újították meg a kövecsesi reformátusok a Bethlen Gábor Alap jóvoltából.

Az emlékmű a református templom előtti ligetes területen található, körbeövezve magas orgonasövénnyel, ezért első látásra nem is tűnik fel a gyanútlan látogatónak ez az omladozó obeliszk. Pedig máig emlegetett anekdoták fűződnek e szebb kort is megélt kőhöz.

Talán a legismertebb és az emlékezetben legelevenebben élő történet az – ami a református templommal is összeköti e jelkövet –, amikor a II. világháború befejezése után az egykoron a bevonuló magyar csapatok tiszteletére az emlékműre kitűzött magyar nemzeti trikolor-zászlót a megtorlás fenyegetésével bevonuló szovjet csapatok elől nagy gyorsan – más alkalmas helyet nem találván – a református templomba menekítették be, és úgy elrejtették a bátor, hazafi kövecsesiek, hogy máig nem lehet felderíteni a rejtekhelyét. De ez talán így is van jól! Így szebb és büszkébb emlékezésre hív mindenkit e kedves történet.

Az emlékjel azóta méltatlanul leromlott, a rajta található fehér márványtábla beszürkült és megrepedezett (amit azóta a templomban őriznek méltó helyen), a hősök aranybetűvel szedett neve elhalványult.

A Kövecsesi Református Egyházközség – élvezvén Kövecses önkormányzatának a támogatását – tarthatatlannak vélte ezt az állapotot. Egészen addig, amíg Magyarország felelős kormányának vállalása alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ki nem írta a határon túl található I. világháborús emlékművek felújítására vonatkozó támogatási pályázatot. Igen, mert innen is származtak bőven magyar vitézek, kik Magyarország honáért küzdöttek. A Kövecsesi Református Egyházközség élt ezzel a lehetőséggel, és megpályázta a támogatást, amelynek keretében mintegy 600.000 forintot nyert el az emlékjel megújítására.

Ennek keretében öntötték ki újból a beton-obeliszket, faragták újra a márvány-táblát és tették rendbe az emlékjel környezetét, hogy az eddig sövények mögé rejtőzködött, elparlagosodott területű emlékjel megközelíthetően és merengésre hívóan hirdethesse újból a történelmi múlt históriáját.

Reformata, Rákos Lóránt

események továbbiak →

Reformáció 500