Nyílt levél

2018. április 26., csütörtök

A keresztyén egyházak és a zsidó hitközségek legfelsőbb képviselőinek nyílt levele a Szlovák Köztársaság kormányfőjéhez.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Figyelemmel kísérjük a társadalmi eseményeket Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnirová meggyilkolását követően. Szlovákia lakosainak a jogállamba és a demokráciába vetett bizalma megőrzése érdekében fontos, hogy ezt a gyilkosságot mielőbb kivizsgálják és az elkövetőit pedig megbüntessék. Szeretnénk méltányolni mindazoknak a nyomozóknak és rendőröknek az igyekezetét, akik az igazságosság betöltésén fáradoznak.

A társadalomnak szüksége van olyan újságírókra, akik bátorsággal keresik az igazságot. A szabad sajtó és a közhatalom médiák általi ellenőrzése a demokrácia fontos pillére. Köszönetet mondunk azoknak az újságíróknak, akik – minden ember tiszteletét megőrizve – kiegyensúlyozott módon tájékoztatják a nyilvánosságot megállapításaikról.

Az egyházak és vallási közösségek elismerik a törvényesen megválasztott képviselőket és felszólítanak mindenkit, hogy megfontoltan és alázattal keressék a krízishelyzetek megoldását. Ne ítéljünk, és ne vádaskodjunk idő előtt, mert a hamis tanúságtétel is Isten parancsolatainak megszegése.

Szlovákiát az erkölcsi értékekre való érzékenység elvesztésének veszélye fenyegeti. Ennek megnyilvánulása az emberi élet méltósága iránti tiszteletlenség annak fogantatásától a természetes halálig, vagy a házassághoz való könnyelmű viszonyulás. A korrupció, amely sajnos jelen van a társadalom számos területén, szintén az erkölcsösség hiányának megnyilvánulása. Veszélyeztetnek bennünket ezek a gonoszságok, mert eltávolodtunk Istentől és nem tartjuk meg az Tízparancsolatot.

Mi, valamennyi jóakaratú ember – közképviselők és a civil társadalom is – semmilyen igyekezetet nem sajnálhatunk, hogy a szlovák társadalomból kiszorítsuk a korrupciót. Az egyházak és a vallási közösségek képviselői köszönetüket fejezik ki azoknak a tisztességes és becsületes embereknek, akik figyelmeztetnek ezekre a problémákra és meg akarják azokat oldani. Akik korrumpálódnak vagy megteremtik annak feltételeit, vétkeznek Isten és ember ellen.

A korrupció, amely megannyi igazságtalanságot okozója, magát a demokráciát veszélyezteti. Egy olyan politikai rendszerbe vetett bizalom elvesztése, mely nem képes biztosítani az igazságosságot, a szélsőségesség növekedéséhez vezet. Nyugtalanít bennünket a gyűlölet légköre, mely egyes társadalmi csoportokban terjed. Jogunk és kötelességünk is megőrizni a saját lelki és kulturális hagyományainkat és fenyegetésként érzékelhetjük az ellenőrizetlen bevándorlást. Mint emberek azonban – keresztyénekként és nem keresztyénekként – kötelességünk segíteni a szükséget szenvedő embereken bőrszínre vagy vallásra való tekintet nélkül.

Több hívő, pap és egyház Szlovákiában a kommunizmus ideje alatt dacolt az üldöztetéssel, és ezt az elnyomást nem szabad elfelejtenünk. Ez a tapasztalat megtanított bennünket értékelni a szabadságot, felismerni az új ideológiákat és megvédeni magunkat tőlük. Nagyon is tudatosítjuk, hogy a nehézségek ellenére a demokrácia a legjobb talaja a vallásszabadság és egyéb polgári szabadságjogok fejlődésének is.

A korrupció minden formáját elutasítjuk. Meggyőződésünk, hogy Szlovákia lakosainak jövője a kölcsönös tiszteletre, bizalomra, jó szándékra és a lelki örökségünk iránti tiszteletre kell, hogy épüljön. Ezek az értékek segítenek nekünk leküzdeni a társadalmi kríziseket és lelki látásunkat az élet Ajándékozójára irányítják, akinek mindannyian számot kell adnunk egyszer.

Pozsony, 2018. április 23.

Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek és a SZPK elnöke, Szlovákiai Római Katolikus Egyház

Miloš Klátik,  a Szlovákiai Agostai Hitvallású Evangélikus Egyház elnök-püspöke, a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

Ján Babjak, eperjesi főérsek, a Főpapok Tanácsának elnöke, Szlovákiai Görög Katolikus Egyház

Rastislav, eperjesi főérsek,  a Cseh Tartományok és Szlovákia metropolitája  Szlovákiai Ortodox Egyház

 Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke

Igor Rintel, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének elnöke

Evin Štefan, a Szlovákiai Testvéregyház Tanácsának elnöke

Szöllös Ján, a Szlovákiai Baptista Egyház Tanácsának elnökhelyettese

Procházka Pavel, az Evangéliumi Metodista Egyház szuperintendense

Reformata

események továbbiak →