Ökumenikus Világimanap Hontfüzesgyarmaton

2018. április 03., kedd

2018. március 2-án, a hónap első péntekén került sor az Ökumenikus Világimanapra. A suriname-i asszonyok több éves előkészítő munkájának eredményeként létrejött munkaanyag alapján állították össze a világimanapi füzetet, amely útbaigazítást adott az alkalom levezetésében és  hangulatának kialakításában. Laikus kezdeményezésre, a református  egyházközség szervezésben Hontfüzesgyarmaton is megtartották a Világimanapot.

Az alkalomra a helyi kultúrház kistermében került. Az imalánchoz csatlakoztak a helyi, a fegyverneki, a nemesoroszi és a nagypeszeki  református, evangélikus és római katolikus testvérek is. Az alkalom fő témája a teremtett világ védelme volt, vezető igéje pedig: „Mindaz, amit Isten alkotott nagyon jó!“  (1 Móz 1...).

A témaadó igeszakasz alapján hangzott el, hogy a Teremtő az emberre bízta a teremtett világot, de ez felelősséggel is jár.  „A Teremtő felelőséggel is felruházott minket, ránk bízta a természeti kincseket és a föld minden teremtményét. Nem lehetünk gondatlanok és pazarlók.“ Közös megbeszélés alapján a fogadást és a szimbólumok elhelyezését követően sor került az imádságra, az alkalom megnyitására, az imanap bemutatására, Surinameről képet adó kis film levetítésére, a teremtéstörténet felolvasására, igei magyarázatra, éneklésre, a suriname-i asszonyok bizonyságtételeinek felolvasására, továbbá tanácsok hangzottak el a hétköznapi környezettudatossághoz, azaz, hogyan védhetjük saját környezetünket.

Az alkalom nem mindnennapos szeretetvendégséggel zárult. A megszokott házi sütemények és pogácsák mellett suriname-i ételeket is felsorakoztak. A bátrabb asszonyok suriname-i receptek alapján készítettek el az ételeket, melyeket kiváncsian vizsgálgattunk, majd fogyasztottunk el.  Megismertük a maniókát is, amelynek termesztéséből és feldolgozásából sok család biztosítja a megélhetését Suriname-ban. A maniókából készült süteményt is meg lehetett kóstolni. 

Istennek legyen hála az alkalomért! Legyen a köszönet a kezdeményezőé és egyben  főszervezőé, továbbá mindazoké, akik részt vettek az alkalom szervezésében, szolgálatok elvégzésében, a bizonyságtételek felolvasásában, azoké, akik hozzájárultak a szeretetvendégséghez, felvállalták a Suriname-i ételek elkészítését, mindazoké, akik az alkalmon részt vettek!

„Istenünk, hálát adunk Neked és áldunk Téged!“

Csernyík Magdolna

 

 

 

 

 

 

események továbbiak →

Reformáció 500