Pályázat

2018. március 26., hétfő

A Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatala – a Jánosi Református Egyházközség (980 01 Jánosi – Rimavské Janovce 300.) presbitériumának határozata alapján – pályázatot hirdet a Jánosi Református Egyházközség, mint anyaegyházközség lelkészi állásának betöltésére. A Jánosi Református Egyházközség parókiális körzetéhez tartozik még a Pálfalai Református Egyházközség, mint leányegyházközség.

A pályáztató egyházközség biztosítja a gyülekezeti fenntartású lakhatást az egyházközség felújított parókiáján. A lelkipásztori tisztségből eredő, általános lelkészi teendők elvégzésén túl, a gyülekezet a következőket várja el a jelentkező lelkésztől:

– A gyülekezeti élet fellendítése, taglétszám növelése;

– Bibliaórák bevezetése;

– Gyermekek hitoktatása a helyi óvodában és iskolában, igény szerint Pálfalán a gyülekezetben is;

– Közös istentiszteleti alkalmak szervezése, évente két alkalommal felváltva, Jánosiban és Pálfalán;

– Az iskola mindenkori vezetőivel a közös alkalmak segítése;

– Aktív családlátogatás a gyülekezeti misszió céljával;

– Az önkormányzattal jelenleg fennálló jó kapcsolatok ápolása.

A liturgia nyelve magyar.

A pályázathoz csatolandó a pályázó lelkész életrajza.

Érdeklődni lehet a Gömöri Református Egyházmegye Esperesi Hivatalában: 980 44 Hanva (Chanava) 155. nagy.akos.robert74@gmail.com).

események továbbiak →