Huszonnyolc csoport mérte össze tudását a jókai bibliai versenyen

2018. március 21., szerda

A jókai székhelyű Emmaus polgári társulás az idén is megszervezte az alapiskolások bibliaismereti versenyét, amelynek a Betlehem missziós központ adott otthont. A megmérettetésre a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek résztvevők, de a versenybe két egyházi alapiskola tanulói is bekapcsolódtak. Mindkét kategóriában a dunaszerdahelyi gyülekezet hittanosai végeztek az első helyen.

A március első hetére esett nyugat-szlovákiai alapiskolások tavaszi szünideje jó alkalmat biztosított arra, hogy az Emmaus által meghirdetett bibliaismereti versenyre alaposan felkészüljenek mindazok, akik szerették volna nemcsak felmérni a tudásukat, hanem jobban megismerkedni a kijelölt történetekkel, illetve azok üzeneteivel.

A verseny megnyitójára a református templomban került sor, amelyen Andrássy Zsuzsanna, a szervezők nevében köszöntötte a résztvevőket, majd Kiss Tibor lelkipásztor tartott áhítatot a Zsoltárok 78, 2-4 alapján. A lelki feltöltődés után a versenyzők 3-4 létszámból álló, külön névvel ellátott csoportot alkotva vonultak el a missziós központ egy-egy helyiségébe, ahol hat feladatlap kérdéseire adták meg a felkészülésük eredményeként számukra megfelelőnek tartott választ.

A résztvevők két kategóriában mérték össze tudásokat. Az elsőbe az 1-5. osztály tanulóit sorolták be, akiknek az Úr Jézus által tett, a versenyre kijelölt, kilenc csodából kellett felkészülniük: a kánai mennyegző, ötezer ember megvendégelése, Jézus a tengeren jár, Jézus lecsendesíti a tengert, csodás halfogás, Jézus megfizeti a templomadót, Jairus lányának feltámasztása és Lázár feltámasztása. Ebben a kategóriában tizenhárom csoport mérte össze tudását, melynek eredményeként az első két helyet a dunaszerdahelyi gyülekezet hittanosai - Péter és András nevű csapata - szerezték meg, a negyediek Jakab csapata pedig a harmadik lett.

A második kategóriába tartozó 5-9. osztály tanulóinak pedig a kijelölt bibliai részek alapján Keresztelő János életével kapcsolatos történeteket kellett alaposan elsajátítaniuk. Tizenöt csoport versenyzett egymással, az első helyen itt is a dunaszerdahelyi gyülekezet  Dávid nevű csapata érte el a legtöbb pontszámot. Mögöttük végzett az Alistáli Református Egyházi Alapiskola Zakariás és a nagymegyeri gyülekezet Izráel csapata.

A 28 csoportban versenyző hittanosok a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből – Dunaszedahely, Madar, Negyed, Bátorkeszi, Hetény, Csicsó, Jóka, Csilizradvány, Alistál, Nagymegyer, Kamocsa, Dunamocs, Lakszakállas - érkeztek, de  két oktatási intézmény, az Alistáli Református Egyházi Alapiskola és a dunaszerdahelyi katolikus Szent János Egyházi Alapiskola is képviseltette magát a megmérettetésen.

A Bibliaversenyen kísérőkkel, lelkészekkel, szervezőkkel együtt mintegy százhetvenen vettek részt.

A következő versenyre, ahol a középiskolások és egyetemisták, illetve hitben járó felnőttek mérik össze tudásukat 2018. április 14-én, szombaton kerül sor.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →

Reformáció 500