Keresztyén egyházak képviselőinek rendkívüli találkozója

2018. február 14., szerda

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Szlovák Püspöki Konferencia szervezésében 2018. február 13-án Erdőbádonyban (Badín - Besztercebánya mellett) a Xavéri Szent Ferenc Papi Szemináriumban rendkívüli találkozóra került sor az európai jogrend és az emberi jogok alakulásával kapcsolatban. A rendezvényre meghívást kaptak a szlovákiai keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői és a Szlovákiai Zsidó Hitközségek elnöke. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Fazekas László püspök és Ján Semjan püspökhelyette képviselte.

Az egyházi vezetők találkozójának elsődleges célja volt mélyebben megismerkedni a nemzetközi és az európai jogrend alakulásával, formálódásával és hatásával az egyház életére, valamint beletekintést kapni az Isztambuli Egyezménybe, s egy nyilatkozatban rámutatni arra, hogy milyen módon van belecsempészve a nőkkel szembeni erőszak elleni tiltakozás mellet a keresztyén egyházak és Szlovákia lakosságának többsége által nem támogatott “gender-elmélet”.

A találkozót Stanislav Zvolenský metropolita-érsek, a Pozsonyi Egyházmegye főpásztora, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke és Miloš Klátik, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház egyetemes püspöke, az Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke nyitotta meg.

A nemzetközi és az európai jogrend veszélyei a vallási értékekre címmel Jana Michaličková, a Szlovák Püspöki Konferencia jogrendi és európai ügyek osztályának a munkatársa tartott előadást. Az Isztambuli Egyezményről Patrik Daniška, az Emberi Jogok és Családi Politika Intézményének elnöke szólt, Marica Pirošíková, az Európai Emberi Jogi Bíróság szlovákiai kormány képviselője pedig az Emberi jogokról és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményt ismertette.

A rendezvényen egy nyilatkozat is született, amelyben az egyházak képviselői kérik, hogy Szlovákia kormánya az Isztambuli Egyezmény aláírását vonja vissza.

A nyilatkozatot minden jelen lévő egyházi képviselő aláírta.

Reformata, Fazakas László püspök, II

események továbbiak →