Megújult a padányi templom tetőzete és a tornya

2018. február 07., szerda

Húszezer euró támogatást kapott a Padány-Bögellői Társult Egyházközség a Bethlen Gábor Alaptól a 330 éves templom tetőzetének és tornyának a javítására. Az idén a bejárati ajtót és az ablakokat szeretnék korszerűbbre cserélni.

A 2017-es évben a magyar kormány a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta az Egyetemes Egyházat, s a pénzcsomagból az egyházmegyéken keresztül ismét pályázhattak az egyházközségek az újabb beruházásuk vagy tervezett felújításuk megvalósítására. A padányiak az elmúlt évben is éltek ezzel a lehetőséggel, s ezúttal az 1787-ban épült templom tetőzetének a cseréjére és a torony felújítására nyújtottak be támogatási kérelmet. Az illetékesek jóváhagyták a kért 20 ezer eurót a szükséges munkálatok elvégzésére 10 százalékos önrész felvállalásával.

A templom tetőzete cseréjének a szükségességét a toronynál történt beázás adta, a cserepek több helyen is elmozdultak a helyükről, sőt némelyik le is esett. Így született meg a döntés a presbitériumban a tetőzetet teljes lecserélése mellett. A szakemberek először eltávolították a cserepet és a cserépléceket. A megfelelő állapotban lévő, nem károsodott gerendákat meghagyták, erre került az új lecezés, amit lefóliáztak, majd fölrakták rá az új cserepeket.

A templom tornya is nagyon rossz állapotban volt a sorozatos beázások miatt, ami magával hozta a vakolat fokozatos leválását. A munkálatok során a szakemberek leverték a málladozó vakolatot, a keletkezett réseket kijavították, majd új réteget vontak rá, amit végül lefestettek. Mivel a süveg falazott volt, ezért rézpléhvel fedték be, előtte az egészet bedeszkázták.

A munkálatok teljes költsége megközelítette a 23 ezer eurót. A magyar kormánynak a Bethlen Gábor Alapon juttatott támogatásán kívül a költségek fedezésére a gyülekezeti tagok adományát is felhasználták.

Az egyházközség idei tervei között szerepel a templom bejárati ajtajának és az ablakainak cseréje. A templom körüli munkálatok viszont csak akkor fejeződhetnek be, ha a belső falak már kiszáradtak és megújulnak a tönkrement falak – tájékoztatott a felújítási munkálatokról Szenci Varga Csilla lelkipásztor.

Az egyházközség a 2016-os évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott hathatós támogatásnak köszönhetően 11 400 eurós költséggel szigetelték a templom falait, megakadályozva ezzel a nedvesség tovább terjedését és a vakolat leválását.

A templom teljes körű felújítására harminc évvel ezelőtt, 1984-86 között került sor.

A népszámlálási adatok szerint Padányban és Bögellőn összesen 403 református él. Az egyházközség 300 személyt tart nyilván. A választók névjegyzékében 177 fő van.

A társult anyaegyházközségben 2001. október 1-től szolgál Szenczi Varga Csilla, először segédlelkészként, majd 2003-tól önálló lelkipásztorként.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →