2018, a Családok éve – Fazekas László püspök gondolatai

2018. február 07., szerda

Egyházunk Zsinati Tanácsa a 2018-as esztendőt a Családok évének nyilvánította. A házasság és család fontosságáról elsőként egyházunk püspöke Fazekas László beszélt.

 

Egyházunk Zsinati Tanácsának határozata alapján ez az esztendő számunkra is a „Családok éve”. Egy ilyen határozat meghozatalának a hátterében mindig egy nagyon komoly ráérzés és tapasztalás áll. Annak felismerése, hogy mi az, ami életünkben kiemelt fontossággal bír, és esetlegesen az arra való rálátás, hogy mi szorul háttérbe, mi van elfeledve, vagy mi van könnyelműen véve az életünkben. Mi az, aminek nem tulajdonítunk kellő szerepet és odafigyelést.

Az utóbbi évtizedekben a család az, aminek kevés figyelmet szentelünk. A rendszerváltozással a figyelem egyre inkább arra irányult, hogy miként tudjuk utolérni a fejlett nyugatot, hogyan tudunk egyre jobban teljesíteni, az életszínvonalat növelni, s életünket úgy rendezni, hogy elérhessük vágyainkat. Próbálkozásaink közben sokszor észrevétlenül, máskor tudatosan megpróbáltunk elszakadni minden kötöttségtől, amely terveink elérésében akadályt jelentene. Kitűzött céljaink megvalósításában a család – benne a hitvestárs és a gyermek – ilyen megkötöző, korlátozó erőnek mutatkozik, mivel arra időt kell szentelni, odafigyelni, a kapcsolatokat ápolni.

A társadalom részéről sem kapja meg a család azt a támogatást, amely megilletné. Sok esetben azt tapasztaljuk, mintha a törvények épp a házasság és a családok ellen irányulnának, ahelyett, hogy úgy anyagi téren, mint minden más téren több lehetőséget biztosítanának a családok erősödéséhez és boldogulásához.

A bibliai alapok megkerülhetetlenek: Isten férfivá és nővé teremtette az embert, és a szeretet-kapcsolatukból származó utódok alkotják a családot, amelyik alapsejtje egy népnek, nemzetnek és a társadalomnak. Ezzel Isten életet munkáló és életet megtartani akaró terve válik valóra. Ha erős a család, ha meg vannak a családok életéhez és boldogulásához a megfelelő körülmények, akkor erősödik a nemzet.

Ezért a Családok évében az igehirdetések, de a gyülekezeti, egyházmegyei és összegyházi rendezvényeinkkel is lehetőséget szeretnénk adni annak meglátására és kihangsúlyozására, hogy a család, mint a legkisebb közösség, a legtöbb ember számára azt a biztonságot, melegséget és szeretetet sugárzó hátteret jelenti, ahova a mindennapok munkája után hazatérhetünk, megpihenhetünk, feltöltődhetünk. Ez példája és alapja lehet a gyülekezeti és a nemzeti közösségnek, annak a nagyobb családnak, amelyhez más, Istentől ajándékba kapott kötelékek kapcsolnak.

Adja Isten, hogy ebben az esztendőben, a „Családok éve” alkalmával is, de egész életünk folyamán is hiteles, példaértékű családi és közösségi életünkkel mutassuk meg Isten gazdagságát. Tegyük vonzóvá mások számára is az embernek Istennel való kapcsolatát, amely által a családot és az egyéb építő közösségeket is Isten ajándékaként tudjuk hálával elfogadni.

Fazekas László püspök gondolatait YouTube csatornánkon is meghallgathatja.

események továbbiak →