Előadássorozat a családról és házasságról

2018. január 29., hétfő

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa a 2018-as évet a Család évévé nyilvánította. Erre kapcsolódik a Komáromi Református Egyházmegye Missziói Bizottsága által indított Család és házasság című előadássorozat. A kezdeményezésről beszélgetünk Süll Tamás lelkésszel, az egyházmegye missziói előadójával.

 - Milyen célt szolgál a Családról és házasságról indított előadássorozat?

- A cél, hogy alkalmat adjunk a térségünkben élő házaspároknak közösen átgondolni és megvizsgálni azt az értéket, amit családnak nevezünk. Gyakran halljuk, hogy nem jó az az irány, amelyen a mai társadalom halad. De melyik az az irány, ami Isten szerinti és miként lehet azt a saját életünkbe beépíteni, odáig viszont mintha ritkán jutnánk el.

- Kiket szeretnének ezzel az előadássorozattal megszólítani? Kik tartoznak a célcsoportba, illetve miért éppen rájuk esett a választás?

- Jó lenne, ha azok a házaspárok jönnének el, akik készek arra, hogy változtassanak a megüresedett kapcsolatukon és csak sodródnak. Sajnos gyakran tapasztaljuk, hogy a nők egyedül vesznek részt ilyen alkalmakon, mintha a férfiak még mindig Ádám mély álmát aludnák.

-Az előadással ösztönözni szeretnék a házasság előtt állókat a párválasztást illetően, vagy a már házasságban lévőket szeretnék megerősíteni, útmutatást adni a számukra, rámutatva a család fontosságára is?

- A párválasztás és házasság előtt állóknak egyre több alkalmuk kínálkozik arra, hogy felkészüljenek erre a fontos döntésre, ilyenek voltak például a Firesz által szervezett ún. FI-LA fiús-lányos hétvégék. Ezzel a sorozattal inkább a már házasságban élőket szeretnénk erősíteni, akik már bizonyára megéltek néhány közös próbát és nehézséget és még mindig is vannak kérdéseik.

- Milyen témák kerülnek terítékre?

- Mindenképpen Bibliai megalapozottságot szeretnék adni minden témakörnek, de nem szeretnék körbe-körbe ismételni azt, ami mindenkinek nyilvánvaló: inkább az új és mély üzeneteket keresem, amelyek a gyakorlati életre valósággal is hatással lehetnek. Érinteni fogunk kényesebb témákat is, mint például azt, hogy miért végződhet az Istenfélő emberek házassága is válással? Terítéken lesz a stabil kapcsolatok mibenléte és a konfliktusok kezelése is. Mivel sok házaspárral dolgozom, így a valós életből is több példát tudok megemlíteni, természetesen anonim módon.

- Sok fiatal vagy akár a középkorúak is inkább a párkapcsolatot részesítik előnyben, nehezebben vállalják fel hivatalosan is a közös életet, talán azért, mert a lazább kapcsolatból minden formalitást mellőzve könnyebben tudnak szabadulni, ha már kényelmetlen az együtt élés. Hogyan lehetne mégis ösztönözni, rávezetni őket a házasság szépségére, rámutatni annak előnyére és erejére? Az ebben a témában elhangzó előadások mennyire tudnak a számukra eligazítást adni?

- Szerintem túl sokszor hangzott már el az, hogy a házasság az a keret, amelyben egy férfi és egy nő összekötheti az életét Isten és emberek előtt. De hiába mondjuk, vagy próbáljuk erre terelni a hangsúlyt, ha a gyakorlatban mégis felbomlanak a házasságok, mert a tartalmat alig tudjuk érthetően és hitelesen közvetíteni úgy, hogy a modern világban az applikálható legyen. Nem azt mondom, hogy ne beszéljünk Ádámról és Éváról, de tegyük ezt úgy, hogy több oldalról is megközelítsük a kihívásokat, valamint mutassunk fel konkrét lehetőségeket és lépéseket is.

-Természetesen azok sincsenek mindig könnyű helyzetben, akik házasságban élnek, hiszen rengeteg gond és probléma adódhat, amit megfelelően tudni kell kezelni is, nehogy a konfliktusok, egymás meg nem értése váláshoz vezessen. Milyen útmutatást lehet adni a házasságra készülőknek, vagy mit lehet tanácsolni azoknak, akik már házasságban élnek a konfliktusok kezelését illetően?  Avagy hogyan éljük meg a házasságunkat?

- Pont erre gondoltam: például számtalanszor hallhattunk már akár a prédikációkban is tanítást arról, miért nem jó a házasság előtti nemi élet, de akad olyan, aki elmeri mondani, hogy a házasságon belül miként lehet megélni a nemi élet gyönyöreit? Mintha ez olyan egyértelmű és könnyű lenne! Az is sokszor elhangzik, hogy Isten mindenkinek elkészíti a hozzá illő párt, ahogy azt Ádámnál és Évánál tette, csak türelemmel és imádkozva kell kérni és várni. De ki tudja már felvállalni azt, ha a hozzáillő okozza számára a legfájdalmasabb sérüléseket, a legjobban láttatja meg vele a hibáit és a legkellemetlenebbül kifejezni a kritikáját vele szemben? És ezek első hallásra eléggé illúziórombolók.

- A gyermekvállalás kérdése is sokszor háttérbe kerül a nagyon aktív életet élők esetében, sokszor évekig halogatják az erre vonatkozó döntésüket. Miért fontos ösztönözni a gyermekvállalásra a fiatalokat, netán több gyermek nevelésére is?

- Nem akarom magam ismételni, de itt sem csupán a vállalásról kellene beszélni, hanem arról is, hogy egy gyermek érkezése és jelenléte mi mindenre lesz hatással, hogyan lehet felkészülni ahhoz, hogy a házaspár ne elkeseredjen, és ne döntsön úgy, az az egy is elég. A nagycsaládosokról pedig idilli képekkel áradoznak a kívülállók, azok, akik lehet, nem is láttak még egy vacsora közbeni zsivajt és nem izzadtak le 4-5 gyermek öltöztetésénél. Nem azt mondom, hogy nem szép a nagycsalád, sőt, hiszem is, hogy ahová az Úr báránykákat ad, a legelőt is megadja. De azt is jó lenne hozzáfűzni, hogy azt a legelőt alaposan letapossák, bepiszkítják és gyakran harci csatatérré is változtatják. Ehhez valóban szerető „pásztorok“ kellenek, akik nem hagyják magukra a bégető nyájat.

- Milyen szerepet tölt be a család a közösség életében? Miért fontos hangsúlyozni a család szerepét, küldetését?

- A családban kapjuk az alapvető mintákat és készségeket, amiből egész életünk során élünk. Itt tudjuk „begyakorolni” mindazt, amire a felnőtt korunkban szükségünk van. Ha ez nem adatik meg, vagy valamelyik eleme hiányzik, annál nehezebben küzdünk meg később a kihívásokkal. A család tulajdonképpen egy fa a gyümölcsösben: ha gyümölcsöket szeretnénk, akkor a fát kell elsősorban gondozni és annak megfelelően ismerni.

- Egyáltalán mitől család egy család? Akkor, ha abban ott van mindenki: van, apa, anya és a gyermek vagy gyermekek?

- Attól család egy család, hogy egymáshoz kapcsolódnak a tagok. Minél több kapcsolódási pontot kell „kialakítania” a családban, annál teherbíróbb lesz, jobban fog tudni tervezni, számolni és felelősséget hordozni. Nyilvánvaló, minél több a családtag, annál színesebb a paletta is. De végső soron itt sem a létszám a lényeg, hanem az egyes családtagok egymáshoz való minősége, kötődésük ereje és módja.

- De mi van a csonka családokkal? Vannak apa nélkül, de az anyai szeretetben nevelkedett gyermekek, erre a formációra is azt mondjuk, hogy család? Vagy a házasság nélkül, de párkapcsolatban gyermekekkel élőkre is mondhatjuk, hogy családban élnek?

- Bizonyára a csonka család is család, és az abban élő tagok megélik a hiányokat. De lehet, ez teszi őket érzékennyé arra, hogy másokban is meglássák a rejtett fájdalmat. Az élettársi kapcsolatokról gyakran egy kedves ismerős család jut eszembe, akik négy gyermeket nevelnek, de csak a harmadik gyermekük születése után házasodtak össze.Megkérdeztem tőlük, hogy miért nem tették meg ezt már az elején? Elmondták, hogy túl sok rossz példát és képmutató embert láttak és egyszerűen elment a kedvük attól, hogy eleget tegyenek az emberi elvárásoknak. Felmerült az a kérdés is, hogy mi van az isteni elvárással? Az válaszolták, hogy Isten ismeri a szívük szándékát, és hiszik, hogy ha ebben vétettek is, elfogadja döntésüket és megáldja családjukat. Amikor pedig lecsendesedtek a kedélyek, már szabadon és tudatosan hivatalosították házasságukat. Nem állítom, hogy ez így helyénvaló és követendő, de mindenesetre elgondolkodtató!

-Kik tartják az előadásokat és milyen témaköröket boncolgatnak majd? Lehetőség nyílik majd a személyes beszélgetésekre is?

- Az első félévben jómagam vállaltam fel az előadásokat. Rengeteg téma van, amiről beszélni kell, és ez a sorozat lehetőséget adhat erre. Ha nagy lesz az érdeklődés a második félévben más, külföldi szakembereket is meghívunk. Annak vagyok a híve, hogy a dolgokat alaposan beszéljük át, így az előadások után mindenképpen lehetőség lesz akár kérdezni, véleményt mondani és személyesen is beszélgetni. Hiszen sokszor éppen erre nincs sem elegendő idő, sem tér.

-Milyen gyakorisággal kerülnek sorra ezek az előadások és hol tervezik megtartani?

-Havonta egy alkalommal lesznek, a helyszín a Marcelházi Református Egyházközség gyülekezeti terme.

 - Mit várnak ettől az előadássorozattól?

- Képletesen mondva: hogy megmozduljanak az álló vizek! Hogy ne csak a szépet mutogassuk, hanem szembenézve a valósággal együtt keressük Isten tervét, amihez bátorítást és némi ismeretet adjunk át egymásnak.

A családról és házasságról szóló előadássorozat következő alkalmai:

február 25. (vasárnap) 17.00-18.30 

március 17. (szombat) 17.00-18.30

április 28. (szombat) 17.00-18.30

május 19. (szombat) 17.00-18.30

június 23. (szombat) 17.00-18.30

Reformata, Iski Ibolya

 

események továbbiak →