Rendkívüli választás eredménye

2018. január 07., vasárnap

A Pozsonyi Református Egyházmegye rendkívüli választásával kapcsolatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közleményét tesszük közzé.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága nevében eljáró időszaki tanács 2018. január 7-én tartott ülésén összeszámolta a Pozsonyi Egyházmegye rendkívüli egyházmegyei választásainak szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

POZSONYI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye össz-szavazati számértéke: 42
Érvényes szavazatok száma: 41

Zsinati lelkészi pótképviselő:
Görözdi Miklós: 41
Megválasztva: Görözdi Miklós

A választás ellen a 3/2007-es számú törvény 38. §-a értelmében  legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 15 napon lehet panaszt emelni az említett törvény  40. §-a 1), 2) és 3) bekezdése rendelkezései szerint.

események továbbiak →