Ablakcsere a csarnahói református templom tornyában

2018. január 03., szerda

A Zempléni hegyek egyik szép völgyében található a Csarnahói Református Egyházközség és az 1793-ban épült műemlék temploma, amelynek három nagyon rossz állapotban lévő toronyablakának kicserélését Kassa Megye Önkormányzatának támogatásával sikerült megvalósítani.

A legrégebbi adatok a templom meglétéről viszont még az 1600-as évekből származnak, amikor már létezett református gyülekezet a településen, és fából épült temploma is volt, amely azonban még abban a században leégett. 1628-ban a gyülekezetnek saját prédikátora is volt. Korabeli írások alapján egy megmaradt fadarabon az 1662-es évszám volt olvasható, tehát ez a legrégebbi biztos adat, amely a templom meglétéhez fűződik. A gyülekezet csak később kezdett kőtemplom építésébe. A mai templomot 1793. július 8-án szentelték fel. Erről a torony homlokzatán, a bejárat fölött beékelt emléktábla tanúskodik. Az egyhajós, különös háromoldalú befejezéssel és kiemelkedő tornyával rendelkező templom máig őrzi eredeti formáját.

Az utóbbi esztendők kedvezőtlen időjárása jelentős mértékben megrongálta a templomon található valamennyi ablakot, melyeket szükséges volt (lett volna) megújítani, ill. kicserélni. Mivel a Csarnahói Református Egyházközség önerejéből nem lett volna képes műemlék temploma ablakainak a megújítására, ezért Kassa Megye Önkormányzatához fordult anyagi támogatásért.

Az egyházközség kérésének eleget téve Kassa Megye Önkormányzata  ezer eurós anyagi segítséget nyújtott, amely lehetővé tette a toronyban található, nagyon rossz állapotban lévő – elavult, hiányos, elkorhadt - három ablak cseréjét. Világos dióbarna árnyalatú égerfából készültek az új ablakok úgy, hogy az ablakok eredeti történelmi értékeit továbbra is hűen őrzik. Az ablakok csodálatos módon újulhattak meg a Reformáció 500. évfordulójának emlékévében, Nagy Tamás nagykövesdi asztalosmester szakmai tudása és ügyes keze munkája nyomán, aki gondos odafigyeléssel készítette el a jó minőségű ablakokat.

„Közel van az Úr minden Őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja Őt. Beteljesíti az Őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Megőrzi az Úr mindazokat, akik Őt szeretik.” (Zsolt 145,18-20a)

Refzem, Tóth Szilvia, ii


események továbbiak →

Reformáció 500