Jókán harmónium helyett már orgona kíséri az énekeket

2017. december 15., péntek

Többek régi álma vált valóra a reformáció 500. évfordulóján Jókán, amikor felszentelték az új orgonát. Nyolcvanhárom év után harmónium helyett ezentúl már orgona kíséri a gyülekezeti éneklést köszönhetően a hívek adakozásának is.

A jókai református templom alapjait 1930-ben tették le, majd 1934-ben szentelték fel. Eredetileg tervezték, hogy orgonát is építenek, de végül erre nem került sor. A 2017-es évekig harmóniumon kisérték a gyülekezeti éneklést.

Az egyházközség presbitériuma ebben az évben azonban úgy döntött, hogy mivel az elődök is hozzátettek valamit a templom értékének növeléséhez vagy annak megtartásához, a reformáció 500. évfordulója alkalmából épüljön orgona. A határozatot az egyházközségi közgyűlés is megerősítette. A munkálatokkal Dr. Hamerlik Rudolf egyházfai mérnököt, orgonaépítőt  bízták meg, aki a torony alatti karzaton egy hónap alatt szerelte össze a hat regiszteres, 366 síppal ellátott orgonát.

Készítője, katolikus felekezetűként, anyagi adományaival járult hozzá az orgona elkészüléséhez, így tisztelegve a reformáció jubileumi éve előtt.

„Az egyházközség gyűjtést is hirdetett erre a célra, voltak nagyobb lelkű adakozók is, de szinte mindenki igyekezett hozzájárulni a kiadások fedezéséhez. Az orgona elkészülésével pedig többek régi vágya vált valóra” – mondta Kiss Tibor lelkipásztor. 

Az új orgona felszentelésére 2017. október 21-én  került sor orgonakoncerttel egybekötve a 48. Szenci Molnár Albert Napok keretén belül. A hálaadó istentiszteleten Somogyi Alfréd, a pozsonyi egyházmegye esperese Salamon templomszentelési imádsága alapján szólt a megjelentekhez, majd felszentelte és megáldotta az orgonát.

A hangszer történetéről és felépítéséről, annak építőmestere, Hamerlik Rudolf tartott egy rövid előadást. A felszentelt orgonán a galántai származású, jelenleg Münchenben élő, Lelovics Katalin orgonaművész adott egy egyórás koncertet.

Reformata, ii

események továbbiak →

Reformáció 500