In memoriam - id. Erdélyi Pál (1936-1997)

2017. december 13., szerda

2017. december 10-én az ógyallai templomban az örömteli, Krisztust váró ádventi előkészületbe a fájó emlékezés szomorúsága is vegyült. Kerek húsz esztendő telt el azóta, hogy a drága hitvestársat, édesapát, két gyülekezetet, valamint a komáromi egyházmegyét pásztoroló esperes-lelkészt, id. Erdélyi Pált hazaszólította megváltó Ura.

A megemlékezésen a megboldogult esperes fia, Erdélyi Pál vágfarkasdi lelkipásztor hirdette az Igét. Bizonyságot tett arról, hogy húsz 20 évvel ezelőtt mind a család, mind pedig a gyülekezet megtörve szembesült a tragikus eseménnyel, de megváltó Urunk azóta mindenkit gazdagon kárpótolt, sőt drága ígéretei alapján a legáldottabb reménységgel bíztat bennünket elköltözött szeretteink kapcsán.

Az istentiszteleten egy szép vers is elhangzott Fekecs Angelika előadásában, majd pedig néhai Erdélyi Pál fia elevenítette fel édesapja életútját, szolgálati megbízatásait, és hálát adott az Úrnak mindazért a lelki hagyatékért, szülői jó példáért, amit gyermekeként mind a mai napig szívében őriz. Az alkalom méltóságát a vágfarkasdi dalárda énekszámai is emelték.

Id. Erdélyi Pál 31 éven át volt az ógyallai-bagotai gyülekezet megválasztott lelkipásztora, 1980-tól haláláig pedig a szentpéteri egyházközség adminisztrátora is. 1988-ban esperessé választották, e tisztségbe 1995 novemberében újraválasztották. Végtelen szeretettel ragaszkodott övéihez, gyülekezeteihez. Szolgálatait nagy lelkesedéssel, kiváló szónoki tehetséggel végezte. Nagy örömét lelte abban, hogy pásztorolt gyülekezeteinek templomait megjavíttathatta. Ógyallán gyülekezeti házat is építtetett, bár annak szépségében és praktikusságában csupán egy hétig gyönyörködhetett.

Az istentisztelet végén Erdélyi Flegel Tímea, a megboldogult esperes ugyancsak lelkipásztor lánya köszönetet mondott mindazoknak, akiknek nemcsak ezen a kerek évfordulón, hanem minden esztendőben fontos édesapja emléke. Megköszönte továbbá a farkasdiak szolgálatát, valamint a gyülekezetek és ismerősök koszorúit is, amelyeket néhai Erdélyi Pál sírhelyén fognak elhelyezni a csallóközaranyosi temetőkertben.

A megemlékezés szerettei, rokonai és volt egyháztagjai népes részvételével közös ebéddel fejeződött be.

Drága esperes úr emlékét szívükben őrzik gyülekezeteinek hálás tagjai!

Reformata,  I.F.

események továbbiak →

Reformáció 500