Megújult a miglécnémeti református templom

2017. december 07., csütörtök

A magyar kormány jelentős támogatásának köszönhetően újulhatott meg az idén 130 éves miglécnémeti református templom.

Miglécnémeti egy határ menti kis település. Református gyülekezete a trianoni döntés előtt a jelenlegi határ déli oldalán található tornyosnémetivel volt szoros közösségben. A XX. század eseményei azonban oda vezettek, hogy az abaújszinai anyaegyházközség leányegyháza lett. A falunak egyetlen temploma van, mely pontosan 130 évvel ezelőtt épült. A közel százlelkes gyülekezet mindig is nagy szeretettel törődött templomával, a jelenlegi felújítás már a negyedik nagy rekonstrukció volt.

A Magyarország Kormánya által nyújtott, a gyülekezetek megerősítését szolgáló támogatásból, 15 ezer euró támogatást nyert el temploma felújítására. A munkálatok 2017 júliusában kezdődtek el. A külső falakról a régi vakolatréteg sérült részeit kellett eltávolítani. A vízelvezetést és teljes külső javítást, valamint a festést magába foglaló felújítás is megtörtént. Megvalósult az épület villanyhálózatának teljes cseréje is. A teljes templomtér megújulása mellet a torony belsejének a javítására is sor került.  

A felújítás teljes költsége 24 ezer euró volt, a magyarországi támogatás mellett a közösség is jelentős önrésszel és munkával járult hozzá a munkálatokhoz.

A gyülekezet a felújított templomát egy 2017. november 19-én megtartott hálaadó istentisztelet keretében vette újra használatba. Az alkalmon Orémus Zoltán esperes az egyházmegye köszöntését hozta. Az igét Kovács Balázs hidasnémeti lelkipásztor hirdette. Az Abaúji Kórus énekkel dicsőítette Urunkat. Az úrvacsorával egybekötött hálaadó alkalmon a környező egyházközségek lelkészei és gyülekezeti tagjai is részt vettek.

A templom belsejében a falakra két ige került fel. Az egyik egy ószövettségi, mely Isten megtartó kegyelmét hirdeti: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” Zsoltárok 90,1

A másik ige református hitünk egyetlen alapjára, Jézus Krisztusra utal: „Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” 1Korintus 3,11

A miglécnémeti gyülekezet Istennek ad hálát, hogy a reformáció 500-ik jubileumi évében a 130 éves temploma megújulhatott.

Reformata, Géresi Róbert

események továbbiak →

Reformáció 500