Körbeölel – új hanghordozót adott ki a Cantate Domino kórus

2017. december 05., kedd

A reformáció 500. évében jelent meg az idén fennállásának huszadik évfordulóját ünneplő Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa harmadik, Körbeölel című hanghordozója.

A hanghordozó anyaga válogatás az elmúlt tíz esztendő legkedvesebb darabjaiból. A lemez kórusdarabjait két hétvégén rögzítették, Alistálon és Rimaszombatban. Nyáron pedig néhány szólódarabot és szöveget is felvettek, így állt össze a harmadik lemez hanganyaga, amely a találó Körbeölel nevet kapta. A lemezborítón ennek magyarázataként olvasható, hogy „Amikor egy anya karjaiban tartja gyermekét, körülötte tombolhat a vihar, gyermeke biztonságban érzi magát. Amikor játék közben egy apa felkapja gyermekét, és a levegőbe röpíti, a gyermek boldogan hagyja magát, mert tudja, hogy egyszerre erős, de gyengéd kezek tartják őt. Jézus azt mondja nekünk, hogy legyünk olyanok, mint a kisgyermekek: engedjük, hogy Isten karjaiba vegyen bennünket, és ezzel a bizalommal, békességgel és örömmel éljük életünket. Hisszük, hogy Isten szeretete bennünket is körbeölel! Erről éneklünk a 2017-ben kiadott új hanghordozónkon.“

A hanghordozót a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja adta ki a magyar kormány támogatásából 2000 példányban. A kiadvány borítója Gaál Zoltán keze munkáját dicséri, aki nemcsak kórustag, de tehetséges grafikus is. Az Egyetemes Egyház központi reformációi ünnepségén Rimaszombatban mintegy 800 darabot osztottak ki a református templomban megtartott istentisztelet résztvevői között.

A Fiatal Reformátusok Szövetségének országos kórusa 1997-ben alakult, akkor még név nélkül és Firesz-kórusként került a köztudatba. A fiatalokból álló kórus elődleges célja az volt, hogy énekszóban hirdesse Isten evangéliumát. Tagjai Szlovákia számos magyarlakta helységéből származnak, a keleti régiótól egészen a nyugatiig. Évente négy-öt alkalommal találkoznak, hogy új énekeket tanuljanak be vagy a már ismerteket átgyakorolják, hogy majd azokat a kiválasztott gyülekezetekben szolgálva előadják. A kórus szívesen énekel istentiszteleteken, koncerteken és áhítatokon is.

A kórusnak jelenleg negyven tagja van, de a szám kórus hétvégenként változik. Huszonöt aktív kórustaggal mindig tudnak számolni. Vannak olyanok, akik már kezdetektől énekelnek, úgy, hogy pár év kihagyás után, amikor már családot alapítottak és gyerekek születtek, ismét bekapcsolódtak a közös éneklésbe.

A kórust, annak jelenlegi vezetője Süll Kinga, egy nagyon erős közösségnek tartja. Elmondása szerint olyanoknak, akik nem csak énekelni szeretnek együtt, hanem sokat beszélgetni, imádkozni, könyörögni, az Igéről elmélkedni és játszani is. „Egy összeszokott csapat, így mindig hiányzik az, aki éppen nincs ott. Az éneklés számunkra szolgálat, az Örömhír közlése“.

A kórus vezetésére az induláskor először Ágh Tibor (1997) népdalgyűjtőt kérték fel, majd Berkesi Sándor (1998-2004), Liszt-díjas karnagy vette át a stafétát, aki hat éven keresztül vezette a kórust. Majd tíz éven keresztül Süll Kinga (2004-2014) egyházzenész irányította a fiatalok éneklését. Anyasági szabadsága alatt Szabó Csongor (2015-2016) egyházzenész végezte ezt a feladatot, majd 2017-től ismét Süll Kinga vette át a kórus vezetését.

A kórus megalakulás után három évvel, 2000-ben jelent meg az első hanghordozójuk kazettán és CD-n is Tégy Uram engem áldássá címmel, majd hét év elteltével Cantate Domino /Énekeljetek az Úrnak/néven jelent meg a második lemezük. Ekkor nevezték el a kórust is Cantate Dominonak. Tizenhét év után pedig megjelent a már említett harmadik is Körbeölel címmel.

Reformata, Iski Ibolya  

események továbbiak →

Reformáció 500