Tompa, mint papköltő is fókuszba került a tanári emlékkonferencián

2017. november 29., szerda

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége november 24-e és 26-a között szervezte meg Rimaszombatban a „Meggyúlt szövétnek” címmel országos tanári emlékkonferenciáját Tompa Mihály papköltő születésének 200. évfordulója alkalmából. A találkozónak a Gömöri Református Egyházmegye is a társszervezője volt.

A tanári konferencia pénteken, november 24-én kezdetét vette Hanván, ahol a református templomban Nagy Andrea lelkipásztor hirdette az igét, közreműködött a Tompa Mihály vegyes kar. Az egybegyűlteket köszöntötte Ádám Lilla, a Tompa Mihály Református Gimnázium tanára és Fekete Irén, az SZMPSZ irodavezetője. A nyitóelőadást Tompa Mihály életútjáról Nagy Ákos Róbert esperes tartotta. A hanvai tanulók itt mutatták be projektjüket, melyben Tompát, mint hanvai papot elevenítették meg. A résztvevők megkoszorúzták Tompa Mihály sírját, s lehetőség nyílt a Tompa Mihály-emlékszoba megtekintésére is. Ezt követően érkeztek meg Rimaszombatba, ahol a Tompa Mihály nevét viselő téren fejet hajtottak a régi-új helyére visszahelyezett Tompa-szobor előtt, majd a Csillagházban Tompa- és Arany-esten vehettek részt Juhász László, Döme Sándor és Csörsz Rumen István szereplésével.

Emlékezet, identitás, hagyomány – e három szó köré szőtték a konferencia előadói gondolataikat, hangsúlyozva az emlékezés hitet és reményt adó erejét. A Tompa Mihály emlékkonferencia november 25-én már a frissen átadott Csillagházban zajlott.

B. Kovács István gömörológus első előadóként Tompát, mint embert mutatta be. Tompa Mihály és Arany János levelezéséről szólt Szűts Novák Rita irodalomtörténész, a budapesti Országos Széchényi Könyvtár munkatársa. A lelki béke olajágáról Pocsainé Eperjesi Eszter, a sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeumának igazgatója szólt.

„Az imádság a keresztyén embernek lélegzetvétel” – mondta. Kifejtette, hogy Tompa hite olyan szilárd volt, hogy már életében megvallotta a feltámadás reménységét. „Szorgalmasan forgatta az imádságos könyveket” – mondta.

Tompa igehirdetései üzenetközpontúak, a természetprédikációit is a kor hangulatában adta elő. Az egyházi irodalom egyik legszebb alkotása a nők számára írt kötete, az Olajág, melynek hasonmás kiadása 1911 óta most jelent meg először. „Lelki békét adott neki ez az imakönyv. Tompa sok cím közül válogatott, köztük volt a szövétnek is, ezért nagyon találó, hogy ennek a konferenciának ezt a címet adták” – mondta Pocsainé.

Tompa a szájhagyományban címmel a gömörszőlősi E. Kovács László, a Tompa Mihály Kulturális Egyesület alapító elnöke tartott előadást. A folytatásban a pedagógiai projektnap résztvevői számoltak be tevékenységükről, s mutatták be a produktumaikat, hiszen ebben az esztendőben azoknak is Tompa Mihály volt a témája. A Tompa-kultusz őrzését Újváry Mária, a putnoki Tompa Mihály Kulturális Egyesület elnöke vázolta. „Nem fejezzük be az ünnepségeket, remélem, hogy jövőre is sok helyen találkozunk, hiszen Tompa Mihály halálának 150. évfordulójára emlékezünk” –  mondta Újváry Mária.

Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke zárszavában kiemelte, hogy Tompa hiteles életével nemzedékeket tanított. Tompa emlékezetét megőrzik a gömöriek, s tovább örökítik a költő életművét – mondta.

Reformata.sk, -pósa-

események továbbiak →