Hálaadó istentisztelet

2017. október 22., vasárnap, Tornalja

A Tornaljai Református Keresztyén  Egyházközség 2017. október 21-én, 14:00 órakor hálaadó ünnepi istentiszteletet tart a reformáció 500 évfordulója alkalmából a református templomban. Igét hirdet Dérer Zsolt Attila putnoki lelkipásztor. A reformációról és P. Tatai Sámuel gályarab lelkészről Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológiai professzora tart előadást.

Program:

–     Istentisztelet igét hírdet Dérer Zsolt Attila putnoki lelkipásztor

–     Andante kórus éneke

-     Vers - Székessy László

-     Előadás a reformációról és P. Tatai Sámuel gályarab lelkészről - Dr.Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológiai professzora

A Sajógömöri evangélikus gyülekezet énekkarának éneke

–    Vers - Csúr Erika

–    P. Tatai Sámuel emléktáblájának megkoszorúzása

–    Szeretetvendégség a gyülekezeti házban

események továbbiak →

Reformáció 500