Nyilatkozat

2017. október 13., péntek

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége a Nemeshodosi Református Egyházközségben 2017. október 29-re tervezett Horthy Miklós szoborállításával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

Egyházunk Isten Igéjét vezérfonalul tartva szolgál, és az egész társadalom részére kívánja a szeretetet és a megbékélést hirdetni. Reformátor elődeinkhez hasonlóan az Igét megalkuvást nem tűrően kell a világ elé vinnünk, bizonyos társadalmi kérdésekben azonban a megbékélést kell szolgálnunk. A XX. század tragikus eseményei, úgymint a világháborúk, a diktatúrák, a holokauszt, a keresztyénüldözés és mindaz a mérhetetlen szenvedés és áldozat, ami ezekben az évtizedekben történt, kellő alázatra kell, hogy tanítson minden ma élő embert. Ennek a közelmúltnak sajnos ma is vannak lezáratlan fejezetei. Az érzelmi érintettség okán a múlt század meghatározó szereplőinek értékelése napjainkban sem letisztázott. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége nem kíván a történészek helyébe lépni, azt azonban feltétel nélkül vallja, hogy az egyház szolgálatának középpontjában Isten Igéje áll, és a keresztyén közösségeknek a sebeket nem feltépniük, hanem gyógyítaniuk kell.
A fentiek értelmében a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége elhatárolódik a szoborállítás szándékától és levélben szólította fel a Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának felállítását ne valósítsák meg.

Komárom, 2017.október 12.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nevében:

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok

események továbbiak →