A Világosság református egyházi műsor 2017. október 15-ei ajánlata

2017. október 13., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz Gamáliél tanácsáról, a zétényi templom felszenteléséről és a nagyölvedi templom felújításáról, valamint visszaemlékezünk Dr. Nagy Lajos néhai lelkipásztorra, egyetemi tanárra.

A nagytanács végezni akar a csodát tévő apostolokkal, de Gamáliélnek sikerül meggyőznie őket. Hogy milyen érveket hozott fel a megmentésük érdekében, arról Szőkéné Orémus Zsuzsanna harmaci lelkipásztor szól igehirdetésében.

Október 1-én szentelték fel a zétényi leányegyházközség új templomát. Kik voltak a templom megálmodói és hány évig kellett várniuk arra, hogy álmuk megvalósuljon, illetve milyen forrás állt a rendelkezésükre a beruházás megvalósításához? A részletekbe a gyülekezet gondnoka, Füstös Gábor avatja fel a hallgatókat.

A nagyölvedi református templom a közös összefogásnak köszönhetően az elmúlt hat év folyamán teljes külső és belső felújításon esett át. Hogy mi minden újult meg, arról Antala Éva lelkipásztort kérdezzük.

Életének 75.  esztendejében  2017. szeptember 29-én adta vissza lelkét Teremtőjének Nagy Lajos nyugalmazott református esperes-lelkipásztor, tanszékvezető egyetemi tanár.  A madari gyülekezetben 23 szolgáló lelkipásztorának a búcsúztatására  október 8-án, gyász-istentisztelet keretén belül került sor  Perbetén. Rá való emlékezésül a Világosság egyházi műsorban a 2009. szeptember 6-án elhangzott igehirdetéséből idézünk egy rövid részletet.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

események továbbiak →

Reformáció 500