Nemzetközi tudományos szeminárium

2017. október 12., csütörtök, Komárom

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelem Tanszéke szervezésében 2017. október 12-én 9.00 órától A hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel nemzetközi tudományos szemináriumra kerül sor a Református Teológiai Kar E14-es számú termében.

A konferencia tervezett programja:

08.30-09.00 regisztráció

09:00-09:15 A konferencia megnyitása: Lévai Attila, dékán

09.15-10.30 Hit – egyház – hatalom:

Szarka László: Nemzetiség, lojalitás – egyházi autonómia. A szlovenszkói reformátusok kérései és a (cseh)szlovák egyházpolitika az 1920-as évek első felében.

Filep Tamás Gusztáv: Péter Mihály és a szlovenszkói és ruszinszkói református egyház három nagy kérdése.

Bukovszky László: Reformátusok Mindszenty szolgálatában.

Vajda Barnabás: Ateizmus és vallásosság Dunaszerdahelyen 1945-1989.

Vita

10.30-10.45 Szünet

10.45-12.15 Egyház és szolgálat:

Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság vallási összetételének alakulása különös tekintettel a református felekezetűekre 1918-2011.

Galo Vilmos: Református ébredési mozgalmak Szlovákiában és Kárpátalján 1918-1948 között.

Bándy György: A somorjai evangélikus elemi iskola felemelkedése és bukása.

Kónya Péter: Ladiver Illés, két iskola rektora és reformátora.

Kónya Annamária: Református lelkészek az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Vita

12.15-13.15 Ebéd

13.15-15.45 Új keretek között

Lévai Attila: Pálóczi Czinke István élete és munkássága.

Simon Attila: Református lelkészek a politika szolgálatában – Štefan Štunda és társai.

Somogyi Alfréd: Adalékok Balogh Elemér püspök életútjához.

Csonthó Aranka: Sörös Béla (1877-1939), a losonci Teológiai Szeminárium megalapítója.

Czinke Zsolt: Magda Sándor élete és munkássága.

Vita

14.45-15.00 Szünet

15.00-16.00 Szolgálatban

Kiss Jolán: Tóth István (1887-1979) szolgálata Kisújfalun

Buza Zsolt: Rozsnyó és Homonna Kálvin Jánosa (150 éve született Réz László, templomépítő lelkipásztor)

Tömösközi Ferenc: Galambos Zoltán élete és szolgálata

Vita

16.00 Zárszó

A konferencia a VEGA 1/0528/16-os számú A Református Keresztyén Egyház Szlovákiában 1918-1952 című kutatási program keretében valósul meg.

események továbbiak →

Reformáció 500