A Theologiai Szemle bemutatója

2017. október 17., kedd, Komárom

A komáromi Selye János Egyetem Teológiai Kar E14-es számú termében mutatják be 2017. október 17-én, kedden, 10.00 órakor a reformáció 500. évfordulója alkalmából készült Theologiai Szemle ünnepi számát.

Az 1925-ben, református és evangélikus teológusok által alapított tudományos folyóirat, a Theologiai Szemle a 16. századi reformáció 500. évfordulóját egy háromnyelvű tematikus lapszámmal ünnepeli. A szerkesztőbizottság e lapszámot – számos magyarországi helyszín mellett – Révkomáromban, Pozsonyban, Prágában, Wittenbergben és Bécsben is bemutatja akadémikus, gyülekezeti, társadalmi és külképviseleti körökben. 

Házigazdai megnyitó, köszöntő: dr. Lévai Attila, református lelkész, dékán

Köszönetmondás, bemutatkozás: dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, főtitkár

A Theologiai Szemlét bemutatja: dr. Kádár Zsolt ny. ref. esperes, a szerkesztő biz. elnöke

Az ünnepi lapszámot bemutatja: dr. Bóna Zoltán református lelkész, főszerkesztő

A lap ökumenikus célcsoportjait bemutatja: Szuhánszky Gábor, metodista lelkész

A találkozót, beszélgetést moderálja: Jakab László református lelkész, olvasószerkesztő

események továbbiak →

Reformáció 500