Erőt adó alkalom volt Somorján - Ünnepelt a pozsonyi egyházmegye

2017. szeptember 19., kedd

A pozsonyi egyházmegye gyülekezetei számára a vasárnap délelőtti istentisztelet szeptember 3-án rendhagyó módon, közösen, a somorjai templomban zajlott. Ekkor került sor ugyanis az egyházmegye nagyszabású, egésznapos reformációs ünnepségére. Az eredetileg szabadtérinek tervezett alkalmat a rossz időjárás miatt a szervezőknek (bizonyára nem kis kihívást legyőzve) kellett az utolsó pillanatban átszervezniük.

Ez a problémamegoldás, a helyzet gyors átértékelése – akár szimbolikus jelleggel bírhat protestáns létünkre: nem a helyzetekhez kell igazítani az életünket, hanem a fontos dolgokat mérlegelve, azokhoz ragaszkodva megoldást keresni a megvalósításukhoz.

Az istentisztelet igei szolgálatát Somogyi Alfréd esperes végezte a Péld 10,1–17 alapján, buzdítva a gyülekezetet a hit bátor megélésére, felhívva a figyelmet a reformáció folyamatosságára. Az igehirdetés úrvacsorai közösséggel zárult.

A délutáni alkalom számvetéssel és dicsőítéssel zajlott. Az egyházmegye területén működő egyházi iskola és missziós szervezetek, intézmények mutatkozhattak be a hallgatóságnak. A sort a Jókán működő Emmaus polgári társulás nyitotta, melyet Andrássy Zsuzsanna mutatott be, őt az alistáli egyházi iskola igazgatónője, Édes Enikő, valamint az iskola diákjai követtek, akik a reformációról emlékeztek meg előadásukkal. A rendszerváltás után (még Gömörben) alakult, jelenleg Madban működő mentőmisszióról annak vezetője, Sebők János szólt, a tanyi, 2014-től létező Michiel A. de Ruyter gyülekezeti házban tevékenykedő munkaterápiás napközis műhelyről pedig Csík György.

Meghatóan szép pillanatok következtek, amikor az egyházmegye Kárpátalja Nincs Egyedül Programjának a következő (a Nagyberegi Református Líceum tanárjai javaslata alapján) kiválasztottjai megkapták a Gulácsy Lajos Ösztöndíjat. A dicsőítést a líceum diákjai kezdték, majd a pozsonyi egyházmegye kórusai és az alistáli Szela ifjúsági zenekar folytatta.

A délután során bemutatásra került az egyházmegye lelkészeinek prédikációiból szerkesztett könyv, a reformáció évfordulójára készíttetett emlékkapu szárnyát alkotó gyülekezeti emléktáblák kiosztásra kerültek és a rajzpályázatra beérkezett művek díjazása is megtörtént.

Az alkalom méltó lezárását a BorzsaVári Zenekar és a KRISZ együttes szolgálata jelentette.

Mindez viszont csupán egy alkalom marad a sok közül, ha lezárt ügynek és elvégzet feladatnak tekintjük csupán a reformáció évfordulója kapcsán tartott megemlékezést, nem pedig egy megállónak és hálaadásnak, ahol erőt és elszántságot meríteni gyűltek egybe a hívek…

Reformata, Kis Lucia

A pozsonyi egyházmegyei napról képek itt és itt tekinthetőek meg.

események továbbiak →

Reformáció 500