Biztos pont a bizonytalanságban

2017. augusztus 14., hétfő

2017. június 20. és 22. között rendezte meg az Eurodiaconia az éves nagygyűlését a norvég fővárosban. A diakóniai és szociális szolgáltatókat tömörítő ernyőszervezetnek 2016 óta a Diakóniai Központ is tagja, így már másodszor vettek részt a munkatársak e jeles eseményen, amikor a tagszervezetek képviselői találkozhatnak egymással. Az idei nagygyűlés helyszínét a Diakonhjemmet (jelentése: a diakónia háza) és az oslói városi misszió biztosította. A rendezvényen Haris Szilárd diakóniai lelkész és Deminger Orsolya diakónus vettek részt.

A gyűlés fő témája a szociális bizonytalanság volt. A tanácskozáson szóba került a migránskérdés és a helyi gyülekezetek megerősítése. A szervezők egy előadással emlékeztek meg a reformáció 500. évfordulójára is, melyben az előadó, Kjel Nordstokke professzor a téma szakértőjeként a reformátorok és a szeretetszolgálat viszonyába vezette be a résztvevőket. A szavazásra jogosult tagok egy közös zárónyilatkozatot is elfogadtak a szociális bizonytalanság megszüntetéséről, amit az Eurodiaconia képvisel majd az Európai Parlament különböző szakfórumain. A program részét képezte a házigazda norvég diakóniai szolgálat bemutatkozása, valamint tanulmányi kirándulás egy börtönbe, ahol az oslói városi misszió lelkigondozói és drogterápiás segítségnyújtást folytat.

A szervezők a programban lehetőséget biztosítottak a tagok számára saját programjaik bemutatására és eszmecserére is. A Diakóniai Központ a házi gondozói szolgálat sikereit és kihívásait ismertette az érdeklődőkkel, mely többekben pozitív visszajelzést váltott ki. 

A szervezők kérésére a konferencia záró áhítatát a Diakóniai Központ munkatársa, Haris Szilárd tartotta, aki Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből vett igével biztatta a jelenlevőket a szolgálatuk folytatására: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Reformata, HSZ

események továbbiak →

Reformáció 500