Negyedik alkalommal szerveztek gyermektábort Deákin

2017. augusztus 07., hétfő

2017. július 10-én ismét megnyitotta kapuját a Deáki Református Egyházközség által szervezett egyhetes nyári gyermektábor a református templom és gyülekezeti ház által körülölelt udvaron. Az első ízben 2014-ben szervezett napközis tábort három évvel ezelőtt mintegy 36 gyermek jelenlétével kezdődött, ám az idei táborban minden eddiginél több, átlagban napi 56-58 gyermek volt jelen, de az egész héten összesen 64 gyermek jött el.

A szervezés már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. Az egyházközség lelkipásztorai néhány fiatal gyülekezeti taggal heti rendszerességgel találkoztak, hogy a tábor idejére minden készen álljon. A meghívók felekezetre való tekintet nélkül invitálták a gyermekeket nem csupán Deákiról, hanem a vágsellyei és galántai gyülekezetekből is, sőt az azokhoz tartozó szórványokból is, hiszen onnan is érkeztek gyermekek.

A táborba szimbolikus belépőt kellett fizetniük a gyermekeknek, hiszen a Deáki Református Egyházközség idén is szívén viselte a tábor ügyét, de az előző évekhez hasonlóan idén is számtalan adományt és felajánlást érkezett, amiért köszönet minden jókedvű adakozónak.

A tábor programjának alapját idén is a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Nevelésért Alapítvány) által elkészített tábori programkönyv adta, melynek különlegessége, - bár minden évben más-más kárpát-medencei református egyház készíti elő ezt az anyagot, - hogy 2017 nyarára éppen a felvidéki református csoport vállalta magára ezt a nem kis feladatot.

A hét témája a „Hű-ha!” címet kapta, mely nem csupán az Istenre való rácsodálkozást, hanem Istennek az Ő gyermekei iránti hűségét is hivatott megerősíteni a tábor résztvevőiben. Tettük mindezt a Bibliában található ószövetségi próféta, Dániel könyvén keresztül, aki népével együtt a babilóniai király fogságába került, ám a pogány országban sem tagadták meg hitüket, hanem hűségesek maradtak Istenükhöz. Isten csodálatos módon mentette meg őket számtalan alkalommal, megőrizve az Ő népét egy idegen és hitetlen országban is. A gyermekek hitének megerősítésében nem csupán a bibliai történetek, hanem a közös imádságok és számtalan új ifjúsági ének megtanulása is nagy szerepet játszottak.

A napi program a regisztrációval kezdődött, majd a reggeli tornával frissítettük fel magunkat, amit a templomi rész követett. A templomban egy rávezető történet keretében „Bálint gazda és két kutyusa” adtak minden napra egy vezérgondolatot a bibliai tanításhoz. A történet után egy rövid elmélkedés, sok-sok gitáros kíséret melletti éneklés és közös imádkozás következett.

A templomi alkalom után a gyülekezet asszonyai által elkészített finom tízórai elfogyasztására került sor, amit a gyülekezeti házban a vezetők által eljátszott aznapi bibliai történetet követett. A korosztály szerint szétosztott csoportokban pedig mindenki még intenzívebben sajátíthatta el a történet üzenetét. Az előző évektől eltérően a nagy létszám miatt idén már három csoportot kellett kialakítani. Csoportos beszélgetést kézműves foglalkozás követett, valamint levezető játékok, amelyek mind-mind a napi üzenethez kapcsolódtak.

Ebéd után a tábor helyszínére szervezett csoportos játékok következtek, majd uzsonna, amit ismét a játékok követtek. A reggel fél kilenctől kezdődő táborba a gyermekekért délután három és négy óra között érkeztek a szülők, de a legtöbben szívesen maradtak volna még tovább is.

Szerdán és csütörtökön vendégelőadóik is voltak. A hetényi református gyülekezet lelkésze, Écsi Gyöngyi bábelőadó és népművelő egy csodálatos bábelőadással nevettetett meg és helyezett mindenki szívére örök érvényű üzenetet, ill. a királyfai Kocsis Győző bácsi érdekes előadásában mutatta be a régi időket. Pénteken kincskeresésre is sor került, néhány feladat teljesítése után minden csoport meglelhette a maga kincsét s emlékül hazavihetett néhány kedves ajándékot.

A táborzáró istentiszteletre július 16-án, vasárnap délelőtt került sor a református templomban, ahol az igehirdetést a gyermekek szereplése, valamint a tábor bemutatása követte.

Hálát adunk a Mindenható Istennek, Aki ezt a felejthetetlen tábort idén is megengedte nekünk, s bízunk abban, hogy munkánk nem volt hiábavaló, hogy velünk együtt a gyermekek is tudtak töltekezni lelkiekben, hogy új barátságok szövődtek, s hogy az elültetett igei mag az ő szívükben is meghozza gyümölcsét. Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség!

Édes Réka és Ákos református lelkészek


események továbbiak →

Reformáció 500