Javult a kamocsai templom energiagazdálkodása

2017. július 17., hétfő

Tizenkétezer eurós kiadással valósult meg a kamocsai református templom nyílászáróinak a cseréje, amellyel jelentősen növekedett a komfortérzet.

A Kamocsai Református Egyházközség presbitériuma az elmúlt év elején döntött arról, hogy költségmegtakarítás céljából javítani szeretné a templom energiagazdálkodását. Az elavult, korszerűtlen nyílászárók és a fűtőtestek miatt a téli időszakban egyre többet kellett költeni a fűtésre a jobb komfortérzet miatt.

A 2016-os évben a magyar kormány az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül jelentős összegű támogatást nyújtott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak, amelynek egy részére az egyházközségek is pályázhattak felújítási, beruházási tervezeteikkel. Ezt a lehetőséget használták ki a kamocsaiak is, akik tervet készítettek a templom energiagazdálkodásának javítására orvosolni kívánva ezzel a templom téli időszakának kifűthetetlenségét. A projekt három részből állt: az elavult ablakok és ajtók cseréjével, új fűtőtestek beszerzésével és a templom mennyezetének a padlás felőli szigetelésével.

A tervezet költségvetése azonban nem tette lehetővé, hogy a munkálatok egyszerre valósuljanak meg. Még annak ellenére sem, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától jelentős összeget nyertek el pályázat révén, és az egyházközség is hozzá adta az önrészét. A presbitérium végül a legeffektívebb és egyben legköltségesebb munkálatok kivitelezésére tette le a voksát: a nyílászárók /ablakok és ajtók/ cseréjére.

A tízezer eurós elnyert támogatásból, valamint a 2690 eurós egyházközségi önrészből tizennégy ablakot és két ajtót cserélt le a kiválasztott kivitelező cég, mintegy három hét leforgása alatt.

„Az ablakok háromrétegű üvegből készültek, nagyon magas zaj és hőszigetelési képességgel. Az elmúlt,  aránylag kemény tél folyamán a gyülekezet már élvezhette a megvalósítás pozitív hozadékait:  miközben a fűtőtestek szerény teljesítményre voltak állítva, a hideg már elviselhetőbb volt a templomban. A gyülekezet hálával gondol a munkálatokat lehetővé tévő Emberi Erőforrások Minisztériumára, a támogatás valóban sokat segített, sőt motiválólag hatott a gyülekezetre“ – tájékoztatta a Reformata honlapot a felújításról Szaszák Attila volt kamocsai lelkipásztor.

Az egyházközség tervei között szerepel, hogy a 2017-es évben tovább folytatva a projektet a fűtőtestek kerülnének lecserélésre, valamint szigetelnék a mennyezetet. A tervezet megvalósulása után a templom így megőrizve külalakját a lehetőségekhez képest modern gyülekezeti istentiszteleti helyszínné válhat.

Reformata, II


események továbbiak →

Reformáció 500