XI. Országos énekverseny 2017 - Felhívás

2017. június 19., hétfő

Az Egyházzenei Osztály idén is megrendezi az Országos énekversenyt valamennyi korosztály, szólisták és éneklőcsoportok számára. Nevezési határidő: 2017. november 5.

A reformáció 500. évfordulóját ünnepelve történt néhány változás. Az énekkövetelmények jórészt a reformáció énekanyagát tarják szem előtt. Néhány éneket nem egy, hanem több versszakkal kell megtanulni.

A verseny idei nagy újdonsága a IX. kategória, amely által zenekarokat, dicsőítő csoportokat, kizárólag akusztikus formációkat szeretnének a szervezők megszólítani.

A versenyen az énekeket (a zenekarok kivételével) zenei kíséret nélkül kell énekelni. A választott énekek nem lehetnek a tavalyi énekverseny előírt vagy választott énekei közül valók.

Cél, minél több gyermeket, fiatalt és felnőttet bekapcsolni az éneklés örömébe. A nyertesek értékes zenei ajándékot kapnak.

Az elődöntő időpontja és helyszíne: 2017. november 11. (szombat) Nagyölved (általános iskola), Gömör – helyszín szervezés alatt; 2017. november 12. (vasárnap) Kassa (református parókia)

Döntő: 2017. november 24. (péntek) Rimaszombat, Tompa Mihály Református Gimnázium

Nevezési határidő: 2017. november 5.

A versenyzők Bodnár Noémi egyházzenei munkatársnál jelentkezhetnek a casovia@gmail.com címen.

A nevezésnél meg kell adni a versenyző nevét, a küldő gyülekezetet vagy iskolát, a felkészítő nevét, melyik kategóriában versenyez a versenyző, kísérő(k) nevét és elérhetőséget, csoportoknál, zenekaroknál a választott énekeskönyvi énekek sorszámát..

Az Országos énekverseny énekei a 2017-es évben

I. kategória (alsó tagozat 1-3. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 25, 42, 151, 261, 390 – 1-1 versszakkal, 384 – 2 versszakkal (javasoljuk az 5. és a 8. versszakot) és 1 szabadon választott ének

II. kategória (4-6. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 1, 25, 119, 171, 234, 254, 255, 369  – 1-1 versszakkal, 261, 390  min. 2 versszakkal és 1 választott ének

III. kategória (7-9. évfolyamok):

Református énekeskönyv: 1, 25, 119, 171 – 1-1 versszakkal, 234, 256, 261, 273, 374 – min. 2 versszakkal, 390 végig és 1 választott ének

IV. kategória (középiskolások):

Református énekeskönyv: 30, 19, 130, 74, 256, 255, 451, 450, 369 – 1 vagy 2 versszakkal,  390 végig és 1 választott ének

V. kategória (felnőttek): megegyezik a IV. kategória énekanyagával.

Énekcsoportok

VI. kategória (gyermek éneklő csoportok – 1-5 évfolyam):

390. + válogatás az I-III. kategória énekanyagából

A csoport max. 4 tagból állhat, akik közül csak 1 személy nevezhet egyéni kategóriában is. A versenyanyag egy énekcsokor és 5 református énekeskönyvi ének. Az énekcsokor 5 énekből álljon. Tartalmazzon 4 református énekeskönyvi éneket, melyek közül legalább 1 zsoltár legyen és az 5. szabadon választható ének. Az énekeket az I. II. III. kategória énekei közül lehet összeválogatni (tehát összesen 10 éneket kell hozni).

VII. kategória (gyermek éneklő csoportok – 6-9 évfolyam)

390. + válogatás az I-III. kategória énekanyagából

A csoport max. 4 tagból állhat, akik közül csak 1 személy nevezhet egyéni kategóriában is. A versenyanyag egy énekcsokor és 5 református énekeskönyvi ének. Az énekcsokor 5 énekből álljon. Tartalmazzon 4 református énekeskönyvi éneket, melyek közül legalább 1 zsoltár legyen és az 5. szabadon választható ének. Az énekeket az I. II. III. kategória énekei közül lehet összeválogatni (tehát összesen 10 éneket kell hozni).

VIII. kategória (felnőtt éneklő csoportok – középiskolások és felnőttek)

390. + válogatás a IV-V. kategória énekanyagából

A csoport max. 4 tagból állhat. A versenyanyag egy énekcsokor és 5 református énekeskönyvi ének. Az énekcsokor 5 énekből álljon. Tartalmazzon 4 református énekeskönyvi éneket, melyek közül legalább 1 zsoltár legyen és az 5. szabadon választható ének. Az énekeket a III. és IV. kategória énekei közül lehet összeválogatni (tehát összesen 10 éneket kell hozni).

IX. kategória – zenekarok, hangszeres csoportok, dicsőítő csoportok

A 390. dicséret és a többi kategóriában követelményként szereplő 5 énekeskönyvi ének akusztikus feldolgozását kérjük, valamint egy választott éneket a zenekar saját repertoárjából.

A szabadon választható énekeket a következő kiadványokból lehet választani:

Jertek énekeljünk – gyermekénekek, a vasárnapi iskola szövetség kiadása

Az Úrnak zengjen az ének – ifjúsági énekeskönyv

Dícsérem neved kötetei

Hozzád szól az ének – evangéliumi énekek gyűjteménye

Firesz énekesfüzet

Hallelujah! – evangéliumi énekek gyűjteménye

Dunamelléki énekfüzetek I, II, III kötetei

Krisztus az énekem

Népdalzsoltárok

Gryllus-zsoltárok

Dicsérjétek az Urat

Adj zengő éneket!

 

 

események továbbiak →

Reformáció 500