Nagypénteki egyházmegyei istentisztelet

2017. április 13., csütörtök

A reformáció 500 évfordulója alkalmából a Komáromi Református Egyházmegye 2017. április 14-én, 10.00 órakor közös, nagypénteki istentiszteletet tartott a komáromi református templomban. Igét hirdetett Szénási Szilárd esperes. Úrvacsoraosztás szolgálattevői Dobai Sándor, Erdélyi Pál, Czinke Zsolt, Erdélyi Zoltán, Fazekas Zsuzsanna lelkipásztorok és Szénási Szilárd esperes voltak.

- Előfohász: Zsolt 22,5-6.20.23.26 - Czinke Zsolt főjegyző

- Fennálló ének: 341,1 (Ó Krisztusfő, te zúzott, te véres szenvedő...)

- Köszöntés, az alkalom méltatása - Czinke Zsolt főjegyző

- Vers – Túrmezei Erzsébet: József, az ács - Polák Dorottya Paula, Bátorkeszi

(Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntőjének 2. helyezettje, aki a Kisvárdán megrendezett Kárpát-medencei Szavalóversenyen szintén 2. helyezést ért el.

- Nagy ének: 341,2-3 (Ékességed, te drága, melytől máskor szepeg...)

- Apostoli köszöntés, lekció: Jn 19,1-20, előima - Dr. Erdélyi Pál lelkipásztor

- Prédikáció előtti ének: 173 (Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére...)

A gyerekek a szószékkel szembeni kijáratnál találkoznak, hogy gyermek-istentiszteleten vegyenek részt.

 -Textus: Jn 19,5-6.16-17, igehirdetés, záróima, Miatyánk, áldás - Dr. Szénási Szilárd esperes

 - Vers – Túrmezei Erzsébet: A magyar fa - Ördögh Zsófia, Érsekújvár

(Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntőjének 1. helyezettje, aki a Kisvárdán megrendezett Kárpát-medencei Szavalóversenyen szintén 1. helyezést ért el.

- Hirdetések, az úrvacsora bejelentése - Dr. Szénási Szilárd esperes

Az úrvacsorai kenyér a Komáromi Református Egyházközség adománya.

Az úrvacsorai bor Papp Ferenc perbetei testvérünk adománya, akinek a vörös bora 1. helyen végzett a Komáromi Református Egyházmegye II. Egyházmegyei Borversenyén.

- Úrvacsora előtti ének: 345,1-2 (Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom...)

- Úrvacsorai liturgia - Dr. Erdélyi Zoltán lelkipásztor

- Úrvacsoraosztás szolgálattevői:

- kenyér: Dobai Sándor, Dr. Erdélyi Pál lelkipásztorok

- bor: Czinke Zsolt, Dr. Erdélyi Zoltán, Fazekas Zsuzsanna, Dr. Szénási Szilárd lelkipásztorok

- Úrvacsora előtt a Concordia kórus egy zsoltárt énekel, majd a gyülekezet folytatja ismert úrvacsorai énekekkel: 457 (Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz...), 458, 459, 460, 461...,

- Úrvacsora után - záró beszéd, ima - Dobai Sándor lelkipásztor

- Concordia egy zsoltárt énekel.

- Záró beszéd a helyi gyülekezet és az egyházmegye nevében - Fazekas László püspök

- Záró ének: 446,1-2 (Uram, bocsásd el népedet békével, idvezítésed kívánt örömével...)

- Himnusz

események továbbiak →

Reformáció 500