1,75 milliárd forintos támogatás az Egyetemes Egyház számára

2017. február 25., szombat

Az Egyetemes Egyház az első jelentős támogatásáról, egymilliárd forintról a magyar kormány a 2015-ös évben döntött. A pénzcsomagot az előre meghatározott szempontok alapján a következő évben használta fel.  A 2017-es évben egy újabb, 1,75 milliárd forintos pénzcsomag áll a rendelkezésére.

A magyar kormány még 2015 decemberében hagyta jóvá, hogy az egyház vezetésének kérése alapján egymilliárd forinttal támogassa a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat különféle programjainak teljesítésében. A jelentős pénzcsomag odaítélését Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere jelentette be Somorján, az Árpád-kori református templom külső felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten.

A támogatásról szóló szerződést a következő év február 20-án írták alá ünnepélyes keretek között Komáromban. A szerződés alapján a támogatott félnek a keretösszeget az elmúlt évben kellett kimerítenie az előre egyeztetett elosztás szerint. A 2016-os évben a hét magyar ajkú egyházmegye száz egyházközsége részesülhetett hozzájárulásban a tervezett programjának – felújítás, értékmegőrző és - növelő beruházás – megvalósításában, de az egyház számára három nagy jelentőséggel bíró projekt is támogatást kapott.

Komáromban ennek köszönhetően befejeződhetett az ún. Timóteus-ház, amelyben idősek otthona működik majd a 2017-es évben. Rimaszombatban elindult egy új beruházás, a zsinat üléseinek helyt biztosító Csillag-ház felépítése konferenciatermemmel, étkezési- és szálláslehetőséggel. Kassán pedig az egykori Rákóczi-ház újul meg, amelyben a Fiatal Reformátusok Szövetségének a központja kap otthont.

A magyar kormány támogatását felügyelő Emberi Erőforrások Minisztériuma mind a hét egyházmegye hálaadó ünnepi istentiszteletén képviseltette magát, s megelégedéssel tapasztalta, hogy a támogatott egyházközségek a tervük megvalósításához a legtöbb esetben nemcsak a kötelezően előírt tíz százalékos önrészt adták hozzá, hanem attól jelentősen többet, így köszönve meg azt, hogy az anyagiak miatt későbbi időpontra tervezett projektjük hamarabb válhatott valósággá.

Ezen pozitív példák sokasága alapján, illetve a magyar kormány felől érkező korábbi ígéretek alapozták meg, hogy a 2017-es esztendőben is folytatódik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház támogatása. A Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott adatok alapján több, mint 1,75 milliárd forint keretösszeg áll a rendelkezésére. Fazekas László püspök tájékoztatása szerint az idén már a Bethlen Gábor Alapon keresztül érkezett a támogatás, jelenleg folyik az egyeztetés annak célirányos felhasználásáról és az elszámoltatásokról.

Az elmúlt évben száz egyházközség kapott támogatást, közel a fele a meglévő magyar ajkúaknak, s most lehetőségük lesz pályázniuk majd azoknak is, akik eddig nem kaptak vagy egyelőre nem is igényeltek hozzájárulást értéknövelő fejlesztésekre.A püspök elmondása szerint lesznek olyan beruházások, amelyeket ebből a forrásból még ebben az évben be kell fejezni. Lesznek azonban nagyobb méretűek is, amelyek tervdokumentációt és engedélyeztetést igényelnek, s az intézkedések miatt a kivitelezés elhúzódhat a következő évre. Ezekben az esetekben kérvényezni fogják, hogy az érintett projektekről a 2018-as évben adhassanak számot.

Fazekas László kiemelte, hogy ezúttal az iskolák kerülnek előtérbe és jelentősebb mértékben lesznek támogatva az ilyen irányú fejlesztések, mint az előző pénzcsomagból. Egyelőre egyeztetés folyik, hogy mire lehet felhasználni a keretösszeget. Az egyházi iskolákkal kapcsolatban elmondta, hogy azokban az oktatási intézményekben, amelyek nem rendelkeznek megfelelő szaktantermekkel, azokban ezek kialakítására fognak törekedni. Az egyik középiskolában pedig a kollégiumi lakhatás lehetőségét kívánják megteremteni a diákok számára. Másutt tornateremre lenne szükség, vagy olyan helyre, ahol megfelelő közösségi tér is lenne. Azokban az iskolákban, ahol kevés hely áll a rendelkezésre, ott a bővítés az elsődleges.

A püspök elmondta azt is, hogy mindenképpen szeretnék elérni és láttatni, hogy Magyarország kormánya a közösségeket támogatja. „Nekünk nagyon sok gyülekezeti közösségünk van, ahol érzékeltetni lehet ezt a támogatást. Konkrét terveket kérünk és várunk majd az egyházközségektől, amelyek sorsáról az egyházmegyei tanácsok döntenek hasonlóan, mint az előző esztendőben. Ismét lesz lehetőség pályázniuk a gyülekezeteknek, azoknak is, akik az előző évben sikeresek voltak. Az előttünk álló hetekben körvonalazódik, hogy hány gyülekezet valósíthatja meg projektjét ebből a támogatásból  – mondta Fazekas László püspök.

II

események továbbiak →

Reformáció 500