„A beszédes templom ünnepe”

2017. június 10., szombat, Kövecses

A Kövecsesi Református Egyházközség 2017. június 17-én, szombaton 10.00 órakor „A beszédes templom ünnepe” címmel hálaadó istentiszteletet tartanak a református templomban, majd Kopjafa-állításra kerül sor a hit és haza hősei emlékére.

Az istentisztelet keretében felelevenítik „a beszédes templom” legendáját, amely szerint a kövecsesi templom valamelyik része (eddig feltáratlanul) rejti a II. világháború után a magyar református identitásukat jelző magyar nemzeti zászlót. Ez állandó „legenda” üzenetének jeléül egy kis emléktáblát helyeznek el a templomban, amely a mindenkori nemzedéknek jelzi az egykori magyar református ősök bátorságát.

Az istentisztelet után felelevenítjük a templom előtti parkban található – a történelem során méltatlan sorsra jutott – emlékmű történelmét, amelynek felújítását tűzte ki célul a gyülekezet, és amelyet – az emlékév alkalmából – régi-új üzenet hordozásával kívánnak ismételten felruházni.

A kopjafa-avatást követően a gyülekezet szeretetvendégséget készít elő a helyi kultúrházban.

események továbbiak →

Reformáció 500