Bibliaismereti verseny a zempléni egyházmegyében

2016. március 14., hétfő

A Zempléni Református Egyházmegye az idén is megszervezte az alapiskolások bibliaismereti versenyét. A megmérettetésre március 12-én, a királyhelmeci gyülekezeti házban került sor hetven gyermek részvételével. A tizenhárom gyülekezetből bekapcsolódott versenyzőknek Péter apostol életét kellett alaposan áttanulmányozniuk.

A bűnös, az emberhalász, a tagadó, a virrasztani képtelen, a pünkösdi prédikátor, a vízen járó, majd elsüllyedő, a harcos, a Jézus nevében gyógyító, halottat támasztó, a kőszikla – ez a sok minden, s még ennél is több Péter apostol, Jézus Krisztus első tanítványa. Elmondható róla, hogy összetett személyiség – mint valamennyien –, de Krisztus Urunk alázatos szolgája. Kellett egy kis idő, amíg azzá lett, amíg felismerte és vallotta Jézusról, hogy Ő a Krisztus, az élő Isten Fia.

Ennek felismerésére, megismerésére és Krisztus elfogadására való ösztönzés céljából szervezik meg minden éven a bibliaismereti vetélkedőt a Zempléni Református Egyházmegyében, amelyre 2016. március 12-én, a királyhelmeci gyülekezeti otthonban került sor. Az idei vetélkedő témája Péter apostol volt. Az ő életére vonatkozó bibliai szakaszokból, történetekből készültek a gyerekek.

A vetélkedő három korosztályban zajlott. A felkészültséget ezúttal is feladatlapok kitöltésével és azok kiértékelésével próbálták felmérni a szervezők. Nyilvánvaló, hogy a vetélkedő már csupán a záró akkordja egy hosszú felkészülési időszaknak, hiszen a gyerekek heteken keresztül olvassák az igét, készülnek, jegyzeteket készítenek, s gyakorlatilag a legapróbb részletekig megtanulják a Biblia adott részeit. S jól is van ez így, hiszen a cél nem a célszalag, lehetőleg mások előtt való átlépése – bár kétségtelen, hogy a gyerekeknél ez is fontos –, hanem a folyamat, az a pár hét, amit a csapattagok együtt töltenek egymással és a felkészítő lelkészekkel. Péter apostolnál látszik talán a leginkább, hogy a cél felé haladva, milyen fontos a folyamat, milyen értékesek voltak azok a napok, amiket Mesterével töltött, azok a tanítások, amelyeket Tőle hallott, amiket az adott pillanatban talán nem is értett, de amik később mégis értelmet nyertek, életet jelentettek az apostolnak, s általa másoknak is.

A vetélkedőre érkező gyerekek, ifjak kivétel nélkül felkészültek voltak. Kijelenthető, hogy osztálytársaiknál, kortársaiknál jobban ismerik most az apostol életét, tetteit. Ugyanakkor azzal a reménnyel nézhettünk az egyházmegye 13 gyülekezetéből érkező közel 70 gyermekre, hogy nem csak a tudásuk bővült, és nem is csak Péter életéből ismertek meg sok mindent, hanem Isten-ismeretük is gyarapodott, s Megváltó Jézus Krisztushoz is közelebb kerültek.

refzem

események továbbiak →

Reformáció 500