Pályázat

2016. február 29., hétfő

Az Ungi Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Vajáni Református Egyházi Alapiskola igazgatói tisztének betöltésére. A pályázatokat az esperesi hivatalba kell benyújtani nyomtatott formában 2016. március 28-ig.

A jelentkezés feltételei:

·        II. fokú egyetemi végzettség

·        Az első pedagógiai minősítő vizsga sikeres abszolválása

·        Legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat

·        A magyar és szlovák nyelv alapos ismerete

·        Az iskolaügyi törvényekben való jártasság

·        Vezetési képességek

·        Aktív számítógép használat (Word, Excel…)

·        Büntetlen előélet

·        Megfelelő egészségügyi állapot

·        Megbízhatóság, felelősségtudat, rugalmasság

Ezen felül a jelentkező legyen református vallású, konfirmált, aktív gyülekezeti tag. Rendelkezzen katechetikai végzettséggel, vagy legyen folyamatban ennek megszerzése. Legyen erkölcsös magánélete, és legyen alkalmas az intézmény vezetésére.

A szükséges igazolások és iratok mellé kérem, csatolják szakmai önéletrajzukat, engedélyt a személyes adatok feldolgozására (csak a pályázat céljára használjuk fel őket), az iskola fejlesztésének koncepcióját 4 A4-es oldal terjedelemben.

 

Az esperesi hivatal címe:  

Az Ungi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala,

Seniorský úrad užského reformovaného seniorátu

Križany 102, 079 01 Krišovská Liesková

A fenti elérhetőségeken érdeklődhetnek a további részletek felől.

 

          Papp László                                                               Kraus Viktor

      egyházmegyei gondnok                                                     esperes          

események továbbiak →

Reformáció 500