A komáromi egyházmegye pedagógusai ismét kipróbálták bibliaismereti tudásukat

2016. február 24., szerda

2016. február 13-án került sor az ismeretbeli megmérettetésre a Pál Timóteushoz írt első levele alapján. A Komáromi Református Egyházmegyének hat gyülekezetéből érkeztek csapatok, mégpedig: Deákiból, Hetényről, Kamocsáról, Komáromból, Martosról és a rendezvénynek helyet adó gyülekezet, Bátorkeszi is képviseltette magát.

 


A bátorkeszi gyülekezet lelkipásztorai Czinke Zsolt és Tímea negyedik alkalommal szervezték meg a Komáromi Református Egyházmegye keretén belül a Pedagógusok Bibliaismereti Versenyét. A megmérettetésre 2016. február 13-án került sor Pál Timóteushoz írt első levele alapján. Az egyházmegye hat gyülekezetéből érkeztek csapatok: Deákiból, Hetényről, Kamocsáról, Komáromból, Martosról és a rendezvénynek helyet adó gyülekezet, Bátorkeszi is képviseltette magát.

A megmérettetés előtt a csapatokat dr. Szénási Szilárd, a Komáromi Református Egyházmegye esperese köszöntötte a Timóteusi levél igéivel, mely a harcra, a hit nemes harcára, az örök élet megragadására valamint a mások előtt való hitvallásra buzdított.

A reggeli áhítatot Czinke Zsolt tartotta, aki Ézsaiás könyve 58. fejezetéből vett igék alapján osztotta meg velünk gondolatait a böjtről. Szólt az Istennek tetsző böjtről és arról, hogy ha segítségül hívjuk az Ő nevét, akkor Ő válaszol, s az Úr most is itt van velünk és itt is feleletet ad a mi hívó szavunkra.

A csapatoknak másfél óra állt rendelkezésükre, hogy a húsz kérdésből álló feladatsort megoldják. Ennek az összeállítására dr. Pólya Katalin, a párkányi gyülekezet lelkipásztora lett felkérve. A feladatok sokszínűek, ötletesek voltak. A legtöbb kreativitást és a legnagyobb kihívást talán a legutolsó kérdés jelentette. Ebben a feladatban ugyanis eszperente nyelven kellett egy „esdekletet”, vagyis egy istendicsőítést megfogalmazni. Ehhez a feladathoz már nem csak a fejből, hanem a szívből is kellett jönnie “eme esdekletnek”.

A feladatlapok kitöltése után testet – lelket felüdítő játékos feladatok következtek, melyek a „Pál útja” címet viselték. A játékok vezetője dr. Szénási Lilla, az ímelyi gyülekezet lelkipásztora volt.

A pedagógusok csapatai a tőlük telhető legalaposabb tudással igyekeztek magukat felvértezni, de mivel itt bibliaismereti verseny volt meghirdetve, így eme alkalmon az első helyezést csak egy csapat nyerte meg, mégpedig a hetényi gyülekezet csapata.

A Timóteushoz írt levél bátorító szavai, intései, figyelmeztetései minden felkészülő és felkészítő egyéni kincse maradt, melyért most is Istennek mondunk köszönetet.

Mert Ő az „egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya és uraknak Ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat: övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Ámen.” 1Tim 6,15-16

Édes Réka

„...légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban...” 1Tim 4,12

 

események továbbiak →

Reformáció 500