A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a romák felé fordult

2016. február 09., kedd

Ezzel a címmel hirdette meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház beszámolóját a HEKS a 2016. január 23-án Zürichben megtartott Osteuropatag2016 elnevezésű alkalmon. Az összejövetelt minden esztendőben megszervezik az egyháztagok és érdeklődők tájékoztatása céljából a szolgálati területükről és arról, hogy kit milyen támogatásban részesítenek.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak  a HEKS svájci segélyszervezettel már az 50-es években történt megalakulásától van kapcsolata. A szocializmus évei alatt is segítették egyházunkat úgy, ahogy az akkori körülmények megengedték, majd pedig ez a segítségnyújtás a fordulat után erőteljesebben kiszélesedett. Egyházunk támogatást kapott nemcsak az épületek felújítására, hanem képzésekre és alkalmanként ösztöndíjra is. Ebből az időből sokak számára ismert Andreas Hess neve, aki a HEKS kelet-európai megbízottja volt hosszú időn keresztül és jól ismeri egyházunkat, viszonyainkat, amivel nagyban hozzájárult a benyújtott pályázataink sikeréhez.

Néhány évvel ezelőtt egy komoly váltás történt a támogatási rendszert illetően. A 2013-ban megtartott kerekasztal alkalmával a svájci segélyszervezetet az új kelet-európai megbízott, Matthias Herren képviselte. Az ülésünk előtt betekintést nyerhetett a romamisszió tevékenységébe, meglátogatva a komáromi egyházmegye területén működő közösségeket. A Kerekasztalon elmondta, hogy a HEKS most már inkább olyan tevékenységet támogat, amely segíti az egyes országokban a társadalom perifériáján élők felzárkóztatását és bekapcsolódásukat a társadalom életébe. Ekkor jött az ajánlat a részéről, hogy a szervezet szívesen támogatná az egyházunkban még nagyon gyermekcipőben járó roma-missziót.

A projekt a gyülekezetek érzékenyítésével indult, majd a gömöri egyházmegyében a simonyi és a nagybalogi, valamint az abaúj-tornaiban a szalóci gyülekezet kapcsolódott be ebbe a munkába. 

Svájcba érve január 22-én a St.Galleni Egyházkerület elnökével és elnökhelyettesével találkoztam közös ebéden. Másnap a zürichi Osteuropa-Tag 2016-on a délelőtti és a délutáni műhelyek alkalmával vetítéses előadásban számoltam be egyházunk életéről és a roma misszióról. A hallgatóság ezeken az előadásokon volt a legnépesebb (30-35 résztvevő), akik nagyon érdeklődtek úgy a kisebbségi egyházi életünk és a roma kisebbség problémái felől.

Vasárnap a Grossmünster templomban (Zwingli Ulrich és Bullinger Henrich temploma) ökumenikus istentisztelet alkalmával szólhattam a gyülekezethez és a Generális Konvent által öt nyelven kiadott Heidelbergi Kátéval ajándékoztam meg a helyi lelkipásztort. Beiktatásra került a HEKS új igazgatója, Andreas Kressler és a helyi lelkipásztor bemutatta a zürichi magyar reformátusok új szolgálattevő lelkipásztorát, Michna Krisztinát. Az istentiszteleten a HEKS segélyszervezet vezetőin kívül részt vett Gottfried Wilhelm Locher, a Svájci Evangéliumi Egyházszövetség tanácsának elnöke is.

Fazekas László püspök

 

események továbbiak →

Reformáció 500