A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának január 31-ei ajánlata

2016. január 28., csütörtök

A Pátria rádióban 2016. január 31-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az alkalmas idő. Szó lesz a Wallenberg-díjról, a presbiteri tisztségről és a külügyi tanácsos munkájáról.

Az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas – mondta Jézus tanítványainak. Hogy miért? Erről szól igehirdetésében Hranyo Mihály tornagörgői lelkipásztor. 

Raoul Wallenberg-díjat kapott Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor börtönmissziós tevékenységéért. A díjjal kapcsolatban beszélgetünk vele.

Milyennek kell lenni egy presbiternek? A kérdésre Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke adja meg a választ.

A 2015-ben kezdődött új hat éves választási ciklustól a Zsinati Tanács döntése alapján  a Zsinat külügyi tanácsosa Palcsó Attila hetényi lelkipásztor. Új megbízatásába ad betekintést.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

események továbbiak →

Reformáció 500