Tíz éves a pozsonyi koreai református gyülekezet

2016. január 26., kedd

Tíz évvel ezelőtt jött létre a Szlovákiában élő és dolgozó koreai reformátusok gyülekezete, hogy otthonuktól távol is gyakorolhassák a hitüket és megélhessék a keresztyénségüket. A Dél-Koreai Prebiteriánus Egyház erre a szolgálatra még 2004-ben Park Sung Kon missziói lelkipásztort küldte ki. Az ünnepségen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Ján Semjan püspökhelyettes képviselte és fellépett a Firesz Cantate Domino kórusa is.

A hálaadó istentiszteletre – a két hónapja helyt adó, korábban az óvárosi evangélikus gyülekezet adott otthont alkalmaiknak – a Bartók utcában lévő Evangélikus Hittudományi Egyetem kék színű templomában került sor. Az érkezőket koreai népviseletbe öltözött asszonyok fogadták, akik a meghívott férfi vendégeknek virágot tűztek a zakójuk bal felső zsebébe. Az alkalom hivatalos megkezdése előtt negyed órával fiatalok dicsőítették Istent énekkel és zenei kísérettel közösen a már megérkezettekkel. 

Az alkalomra meghívást kapott többek között Pavle Cekov, az AFCI /Krisztust követők/ elnöke, Vargaeštók Dávid, a Szlovák Köztársaság Fegyveres Testületei és Erői kötelékében működő Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat (ÖLSZ) Központi Irodájának igazgatója, tábori lelkész, a Fiatal Reformátusok Szövetségének Cantate Domino kórusa, Dr. Dávid Benka, az Evangélikus Teológiai Kar dékánhelyettese, Jong Sil Lee, a prágai koreai gyülekezet lelkipásztora, de a Szlovákiában és Csehországban dolgozó koreai lelkészek és misszionáriusok is.

A megjelenteket Park Sung Kon, a pozsonyi székhelyű missziói gyülekezet lelkipásztora köszöntötte angolul és koreaiul. Elmondta, hogy különleges alkalom a mai, hiszen a gyülekezet megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepeljük, majd imádságra szólította fel a közösséget, amelyet az Itt van Isten köztünk kezdetű gyülekező ének követett. A liturgia az apostoli hitvallással, a Hiszekeggyel folytatódott, amelyet mindenki az anyanyelvén mondott el. Jong Ho Lee diakónus imádsága előtt ismét a közös éneklés kapott helyt. Lukács evangéliuma 10. részének 1-9 versét a hetvenkét tanítvány kiküldetéséről Pavle Cekov lelkipásztor, az AFCI /Krisztus követei/ elnöke olvasta fel. Az igemagyarázatra való felkészülésül a gyülekezet tagjaiból álló Laska kórus énekelt. Igei magyarázattal Jong Sil Lee vendég igehirdető, a prágai koreai missziói gyülekezet lelkipásztora szolgált Béke a te házadnak címmel, aki beszéde elején pár szót szlovákul is mondott, majd angolul és koreaiul folytatta. Utalt Ján Husra, a huszita mozgalom vezetőjére, egyetemi tanárra, de kifejtette azt is, hogy komolyan el kell gondolkodnunk a keresztyén hitünkről. A gyülekezeti himnusz – Az egyháznak a Jézus a fundamentuma - éneklése alatt pedig körbeadták az adományokat begyűjtő kis zsákokat. A felajánlásokat Mi Hyun Jeong köszönte meg, az adomány fontosságáról szóló gondolataival.

A gyülekezet tíz éves történését dióhéjban szöveggel ellátott vetített képeken keresztül mutatták be az alakulástól kezdve mind a mai napig, hogy honnan hová jutottak: milyen alkalmaik voltak, minek örülhettek, örvendezhettek, annak ellenére, hogy a gyülekezet tagjai – a kiküldetésük befejezése miatt – általában két-három évente kicserélődnek.

A 10. évforduló alkalmából a gyülekezetet először az Evangélikus Teológiai Kar dékánhelyettese Dr. Dávid Benka köszöntötte, aki felolvasta Dr. Ľubomír Batka dékán angol nyelven irt üdvözlő sorait, mivel személyesen nem lehetett jelen az ünnepségen. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részéről Ján Semján szlovák püspökhelyettes mondott rövid beszédet. Megköszönve a meghívást és gratulált a tizedik évfordulóhoz. Elmondta, hogy az emberek ugyan különbözőek nyelvükben és bőrszínben, de Isten egyformán szeret mindenkit, majd Ézsaiás 40,28-31 részének verseit idézte. A Firesz Cantate Domino kórusa Szabó Csongor vezetésével pedig három énekkel gazdagította a programot, sőt az egyik éneket koreaiul is tolmácsolták.

Az alkalmat az Isten oly jó kezdetű ének zárta, valamint Jeong Hun Han lelkész áldása, illetve egy közös fotózás és szeretetvendégség.

---------------------

2014. május 10-én, a Rimaszombatban ülésező Zsinat összhangban az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló 4/2011-es számú törvény 18. §-val Pozsonyban koreai missziói gyülekezetet alapít. A koreai missziói gyülekezet lelkészi szolgálatára Park Sung Kon lelkipásztort rendeli ki, felügyelő lelkipásztorául pedig az egyetemes egyház mindenkori püspökét bízza meg. Részletes információ itt olvasható. 

II

események továbbiak →

Reformáció 500