Megemlékezés Asszonyi Árpád nyugalmazott főgondnokra

2016. január 08., péntek

Hetvenhét éves korában, 2015. december 13-án adta át lelkét Teremtőjének Asszonyi Árpád, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott főgondnoka (1938–2015). A gyászistentiszteletre Nagykaposon került sor december 22-én, az Új temető ravatalozójában.

A gyászistentisztelettel hálát adtunk a Teremtő Istennek Asszonyi Árpád testvérünk életéért és szolgálatáért a református egyházban. A feltámadás igéjét Pándy Árpád nagykaposi lelkipásztor hirdette, énekszóval Simon Sándor és Papp László gondnokok és a presbitérium tagjai szolgáltak.

Fájó szívvel és Isten akaratában megnyugodva búcsúzott az elhunyttól családja. Először felesége Asszonyi Árpádné, született Vályi Erzsébet (1943), akivel  1961-től élt boldog házasságban. Két gyermekük született: 1963-ban Árpád és 1968-ban Emese. Búcsúztak tőle a bővebb család tagjai is.

Kegyeletüket lerótták a Nagykaposi Református Egyházközség presbitériumának tagjai, az ungi és a zempléni egyházmegye elnöksége, tanácstagjai, lelkipásztorai és gondnokai, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Elnöksége Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok, Géresi Róbert püspökhelyettes és Nagykapos város képviselete.

Asszonyi Árpád 1938. június 19-én Bacskában született két gyermekes református hithű gazda családban. Az alapiskolát Bacskán és Nagykaposon, középiskolai tanulmányait Kassán, a Magyar Tannyelvű Ipari Szakközépiskolában végezte. A két éves katonai szolgálat után kezdte el a főiskolai tanulmányait Zsolnán. Villamosmérnöki diplomáját a Közlekedési Főiskolán, villamos vontatás és elektroenergetika szakon szerezte meg 1966-ban.

Alkalmazásban volt a Csehszlovák Vasútnál, ő dolgozta ki a Tiszacsernyő-Kassa széles nyomtávú vasútvonal villamosításának az egyenirányító állomások elosztási pontjait. A vajáni villanyerőmű építkezési szakosítása után dolgozott a kisgéresi és csicseri mezőgazdasági szövetkezetekben, majd a Slovnaft cég vajáni kirendeltségén, végül Nagykaposon, a Városi Hivatal Vagyonjogi osztályán 1998-ig. Innen vonult nyugdíjba.

1972-től az Ungi Református Egyházmegye gondnoka, 1978-tól a Zsinat világi rendes tagja, 1987-től presbiter a nagykaposi egyházközségben. 1996. május 31-től a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka. Erdélyi Géza püspökkel a VI. Zsinati ciklus világi elnöke 1998. december 31-ig. A főgondnoki tisztség viselését egészségügyi okokból fejezte be.

Hetvenhét éves korában, 2015. december 13-án, hosszan tartó betegség után a nagymihályi kórházban adta vissza lelkét Teremtőjének.

Fekete Vince főgondnok és Asszonyi Árpád, a Zempléni Református Egyházmegye gondnoka

események továbbiak →

Reformáció 500