Sola Schola

Sola Schola nap 2017

2017. május 25., címkék:

A Sola Schola program lassan a végéhez közeledik, így a reformáció havában egy nagy Sola Schola találkozó kerül megrendezésre Rimaszombatban.

Ki lehet a Sola Schola vezetője?

2014. október 24., címkék:

A Sola Schola vezető a gyülekezet önkéntes tagja. Lehet minden olyan gyülekezeti tag, aki szívesen vezeti a közös éneklést, lehet a gyülekezet okleveles kántora vagy a kinevezett kántora, illetve énekvezetője vagy kórusvezetője.

Mi történik egy Sola Schola próbán?

2014. október 24., címkék:

A gyülekezet Sola Schola éneklőcsoportja hetente egyszer találkozik, és énekpróbát tart a Sola Schola vezető irányításával. Megtanulja a hétre kijelölt éneket és elismétli tetszés szerint az előző hetekben átvett énekanyagot.

Miért jó a mi gyülekezetünknek a Sola Schola?

2014. október 24., címkék:

A református istentisztelet fontos eleme a közös éneklés. Ha egy református ember templomba megy, biztosan nem felejti otthon az énekeskönyvét. Sőt, ha egy másik gyülekezetbe megy vendégségbe, oda is viheti a saját énekeskönyvét, vagy ahogy sok helyen mondják, zsoltárját, mert ott is ugyanabból énekelnek. Ám Isten méltóságteljes és közös dícséretén sokszor az ejt foltot, hogy egy-egy éneket nem mindenki ismer. De most a Sola Schola-val egy lépéssel közelebb kerülhet az Ön gyülekezete is ahhoz, hogy az éneklés közben senki ne érezze magát kirekesztve az Isten dicséretéből.

Mi az a Sola Schola?

2014. október 24., címkék:

A schola (ejtsd: szkóla) liturgikus szolgálatot végző éneklőcsoport a római katolikus misén. Innen az ötlet olyan református gyülekezeti éneklőcsoportok létrehozására, akik segítik a gyülekezeti énektanítást és az újonnan megtanultak istentiszteleti éneklését. A sola (ejtsd: szóla) a reformáció alapelveinek mintájára került bele az elnevezésbe. A Sola Schola kiejtése és annak másképpen való tagolása egy szójátékot ad: szól a szkóla, vagyis szól az éneklőcsoportok éneke.