Októberi forduló

2017. október 18., szerda

Az utolsó forduló kapcsán szeretném kérni a Testvéreket, hogy küldjenek visszajelzést, értékelést a játékkal kapcsolatban az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre. A megfejtéseket november 17-ig küldhetik az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre. Sok sikert a záró fordulóban is Isten áldásával!

Az utolsó, októberi forduló kérdései:

1. Melyik az a zsoltárunk, amelyiknek 88 verse van és ezzel ez a leghosszabb zsoltár?  

2. Mi volt a neve a Maróthi György által kiadott első polifonikus, tehát többszólamú énekeskönyvnek?

3. A németországi protestantizmus egyik legnagyobb énekszerzője (1607-1676), többek között ezt a mondatot hagyta örökül egyetlen életben maradt gyermekének: „Summa – imádkozz szorgalmasan, tanulj becsületesen, élj békében, szolgálj őszintén, maradj meg a hitben és hitvalló életben állhatatosan!” Neki köszönhetjük ezeket a dicséreteket: 265., 270., 328., 329., 340., 341., 503. Ki ő?

4. Melyik éneket írta Kecskeméti Vég Mihály az 55. zsoltár alapján? Az ének Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című műve révén lett közismertté.

5. Mi a polifónia

a) többszólamúság b) többvallásúság c) embertömeg éneke

6. Mi az a rövid szócska, amely közös a 33., 40., 96., 98., 144. és 149. genfi zsoltárban?

7. Kinek a nevét lehet kiolvasni az 57. zsoltár alapján írt 256. dicséret versszakainak kezdőbetűiből?