Szeptemberi forduló

2017. szeptember 17., vasárnap

A helyes megfejtéseket az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre várjuk október 15-ig. Sok sikert Isten áldásával!

A szeptemberi, 9. forduló kérdései:

1. A reformátusok himnuszának tartott 90. zsoltár dallamát Bourgeois eredetileg nem ehhez a zsoltárhoz készítette.  Ma az a zsoltár kotta nélkül szerepel az énekeskönyvben. Csak utalás van, hogy a 90. zsoltár dallamára énekeljük. Melyik ez a zsoltár?

2. Ki az a híres zeneszerző, lipcsei orgonista, kántor, akinek énekfeldolgozásai által is Luther énekei közismertek lettek?

3. A most keresett ének egy nagy, pusztító árvíz révén kezdett elterjedni, amely 1613-ban Weimart sújtotta. A gyászistentiszteleten ezt a Rutilius, eredeti nevén Rüdel Márton (kb. 1550-1618) weimari evangélikus lelkész által írt éneket is elénekelték. Magyarul 1691 óta használjuk. Melyik ez az ének?

4. Mi olvasható össze a 419. dicséret versszakainak kezdőbetűiből?

5. Melyik felvidéki városban működött 1624-től orgonista-zeneszerzőként, egyfajta zenei igazgatóként Zarevutius Zakariás (kb. 1605-1667)? Zarevutius Berzevicén (Brezovica nad Torysou) született lelkészcsaládban. Kántorként legfontosabb feladata a gyülekezet és a kórus énekének bevezetése és kísérete volt. Pedagógusként az evangélikus iskola diákjait zenére oktatta. Az akkoriban általánosan elfogadott tanterv szerint minden nap volt zeneóra. Ennek keretén belül elméleti és hangszeres oktatás mellett a vasárnapi istentiszteleten éneklendő kórusműveket is próbálták. Zarevutius szerzőként is kitüntette magát. Feldolgozott több német korált, de írt latin és német nyelvű Magnificat-ot is. Négy gyermeke közül kettő szintén orgonista lett.

6. Melyik az az ének, amelynek örvendező szövegét Rinckart Márton (1586-1649) írta? A harminc éves vallásháború idején élt. Szolgálati helyén az 1637. évi nagy pestisjárvány idején közel 500 személyt gondozott, pásztorolt, majd temetett el. Énekét valószínűleg az Ágostai Hitvallás 100. évfordulójára írta 1630-ban.

7. Mit jelent „unisono” énekelni?

a) egyszólamban b) lelkesen c) egyedül énekelni